Thứ hai,  30/03/2020
Ban Chỉ đạo công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh:

Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

LSO-Ngày 23/7/2019, Ban Chỉ đạo công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác DS-KHHGĐ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.


Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh,
Trưởng Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, công tác DS-KHHGĐ đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Toàn tỉnh có 52.192 người sử dụng các biện pháp tránh thai, đạt 110,8% kế hoạch năm 2019; có 3.156 ca sàng lọc trước sinh, 2.398 trẻ được sàng lọc sơ sinh. Đề án Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi được quan tâm, có 26.912 người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ; 34.420 người cao tuổi được phổ biến kiến thức về chăm sóc sức khỏe…

Tuy nhiên, một số chỉ tiêu kế hoạch vẫn chưa thực hiện hiệu quả như: tỷ số giới tính khi sinh vẫn ở mức cao 116,3 trẻ nam/100 trẻ nữ; trẻ mới sinh là con thứ 3 trở lên là 574 trẻ, chiếm 10,7%.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận làm rõ thêm kết quả đạt được; phân tích những tồn tại, hạn chế, từ đó đề ra các giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Theo đó, trong 6 tháng cuối năm 2019, Ban Chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ tỉnh tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền vận động, củng cố và phát triển các mô hình truyền thông ở cơ sở; thường xuyên kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện công tác DS-KHHGĐ ở tất cả các cấp để nâng cao chất lượng và hiệu quả của các chương trình, đề án.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những kết quả đạt được của công tác DS-KHHGĐ trong 6 tháng đầu năm 2019. Để thực hiện tốt hơn công tác DS-KHHGĐ trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu: Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ các cấp cần tăng cường, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền để nâng cao nhận thức của nhân dân về công tác DS-KHHGĐ; các huyện, thành phố trên địa bàn tăng cường rà soát tỷ lệ sinh con thứ 3 để có biện pháp cụ thể, giảm thiểu tình trạng sinh con thứ 3 đang gia tăng như hiện nay;       Sở Y tế phối hợp với UBND các huyện, thành phố tăng cường đào tạo, nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác dân số ở cơ sở…


Đại diện Tổng cục Dân số  – Kế hoạch hóa gia đình trao tặng Cờ thi đua
cho Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc
trong phong trào thi đua năm 2018

Nhân dịp này, lãnh đạo Tổng cục DS-KHHGĐ thừa ủy quyền Bộ trưởng Bộ y tế tặng cờ thi đua cho Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2018.

TRIỆU THÀNH