Chủ nhật,  07/06/2020

Họp Ban Chỉ đạo thực hiện chương trình sữa học đường

LSO-Ngày 25/7/2019, Ban Chỉ đạo thực hiện chương trình sữa học đường họp bàn thống nhất “Kế hoạch triển khai Chương trình Sữa học đường giai đoạn 2019 – 2021”, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.


Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh,
Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình Sữa học đường tỉnh phát biểu tại cuộc họp

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình chủ trì cuộc họp.

Theo dự thảo, chương trình sữa học đường chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 từ năm học 2019 – 2020, triển khai tại 100% các trường mầm non công lập; giai đoạn 2 từ năm học 2020 – 2021, triển khai đại trà tại 100% trường mầm non và tiểu học trên địa bàn tỉnh. Tổng kinh phí mua sữa cả 2 giai đoạn trên 155 tỷ đồng (kinh phí từ ngân sách, đóng góp của gia đình và doanh nghiệp hỗ trợ).

Tham gia chương trình, trẻ được uống sữa trong 9 tháng/năm học; mỗi trẻ được uống 3 lần/tuần, mỗi lần uống 180ml/hộp. Nguồn sữa cung cấp đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm sữa tươi; đáp ứng các quy định về nguồn nguyên liệu, quy trình sản xuất, phân phối và sử dụng; quy định về định mức sữa phù hợp với lứa tuổi.

Mục tiêu của chương trình là đến năm 2021 có 100% trẻ mầm non và học sinh tiểu học thuộc các huyện nghèo, vùng sâu vùng xa và vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh được uống sữa; 70% trẻ mầm non và học sinh tiểu học ở vùng thành thị, nông thôn được uống sữa theo chương trình sữa học đường. Qua đó, giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng, nâng cao tầm vóc, thể lực của trẻ em Lạng Sơn, góp phần phát triển nguồn nhân lực trong tương lai.

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo đã tập trung đánh giá kết quả thực hiện các chương trình sữa đưa vào trường học đã triển khai trong thời gian vừa qua. Trên cơ sở đánh giá nhu cầu cũng như tính thiết thực của chương trình sữa học đường, các thành viên Ban Chỉ đạo cũng đề xuất nhiều ý kiến để triển khai chương trình, cơ chế thực hiện trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh ý nghĩa cũng như tầm quan trọng của chương trình sữa học đường đối với việc cải thiện tình trạng dinh dưỡng, nâng cao tầm vóc cho trẻ em trên địa bàn tỉnh. Đồng chí đề nghị: Trong thời gian tới, các thành viên trong Ban Chỉ đạo tích cực tham mưu việc thực hiện các kế hoạch của chương trình theo lĩnh vực được phân công; có kế hoạch tuyên truyền, ủng hộ nguồn quỹ hỗ trợ chương trình sữa học đường; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về chăm sóc dinh dưỡng trẻ em trên địa bàn toàn tỉnh.

HOÀNG TÙNG