Thứ bảy,  06/06/2020

Phát triển BHXH tự nguyện: Về đích trước thời hạn

(LSO) – Năm 2019, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam giao chỉ tiêu cho BHXH tỉnh khai thác, phát triển được 754.199 người tham gia BHXH, BHYT, trong đó, BHXH tự nguyện là 6.048 người. Với nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả, đến hết tháng 6/2019, tỉnh Lạng Sơn đã thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu phát triển BHXH tự nguyện được giao.

BHXH, BHYT là hai chính sách an sinh xã hội lớn của Đảng và Nhà nước. Vì vậy, ngành BHXH đã tích cực phối hợp với các cấp, ngành thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân đối với chính sách BHXH, nhất là BHXH tự nguyện.

Theo đó, từ đầu năm 2019 đến nay, BHXH tỉnh đã chủ động, tích cực đổi mới công tác tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện đến với người dân. Thông qua các hệ thống đại lý thu như: UBND xã, hội phụ nữ, nông dân, bưu điện, công tác tuyên truyền về chính sách BHXH đã được đẩy mạnh. Theo số liệu thống kê của BHXH tỉnh, đến hết tháng 7/2019, ngành BHXH và hệ thống đại lý thu đã tổ chức được hơn 100 cuộc tuyên truyền về chế độ, chính sách BHXH, BHYT. Trong đó, đáng chú ý là hiệu quả tuyên truyền qua hệ thống đại lý thu của Bưu điện tỉnh.

Nhân viên đại lý thu của Bưu điện tỉnh tuyên truyền trực tiếp chính sách BHXH tự nguyện cho người dân

Bà Phạm Thị Thanh Xuân, Giám đốc Bưu điện tỉnh cho biết: Năm 2019, BHXH tỉnh giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện cho Bưu điện là 2.200 người. Để thực hiện được mục tiêu, chúng tôi đã đẩy mạnh tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: hội nghị đối thoại; tuyên truyền trực quan qua các poster, pano, áp phích; diễu hành tuyên truyền; trực tiếp tuyên truyền và phát tờ rơi tại các chợ, khu vực đông dân cư… Qua đó thu hút được sự quan tâm của người dân về chính sách, nâng cao nhận thức, nhờ vậy dễ dàng cho cán bộ của ngành đến tư vấn, vận động họ tham gia. Với những nỗ lực đó, tính đến hết tháng 6/2019, chúng tôi đã đạt và vượt chỉ tiêu được giao về phát triển BHXH tự nguyện. Ghi nhận kết quả này, đầu tháng 8/2019, BHXH tỉnh đã tặng giấy khen cho 7 tập thể và 22 cá nhân của Bưu điện tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong công tác khai thác, phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện 6 tháng đầu năm 2019.

Không chỉ hệ thống các đại lý thu làm việc tích cực mà BHXH các huyện, thành phố cũng đẩy mạnh tuyên truyền nhằm thực hiện hiệu quả chỉ tiêu giao về phát triển BHXH tự nguyện. Năm 2018, BHXH huyện Đình Lập là một trong những đơn vị đầu tiên của tỉnh về đích thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. Năm 2019, Đình Lập cũng đạt chỉ tiêu về phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện cao. Bà Nông Thị Mơ, Giám đốc BHXH huyện Đình Lập cho biết: Thực hiện chỉ tiêu giao của BHXH tỉnh, chúng tôi đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, từng hệ thống đại lý thu, đẩy mạnh tuyên truyền lồng ghép về chính sách BHXH tự nguyện tại các xã trên địa bàn, các cuộc họp thôn tập trung đông người dân. Với những nỗ lực của huyện, đến hết tháng 7/2019, trên địa bàn huyện có 579 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 108,83% kế hoạch giao.

Không chỉ Đình Lập, nhiều huyện, thành phố cũng thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện đạt cao như: BHXH thành phố Lạng Sơn phát triển được 1.367 người, đạt 108,41% kế hoạch, tăng 997 người so với cùng kỳ năm trước;  BHXH Văn Quan phát triển được 489 người, đạt 112,7% kế hoạch được giao…

Những cố gắng của toàn ngành BHXH và hệ thống các đại lý thu đã giúp cho Lạng Sơn mới hết tháng 6/2019 đã hoàn thành chỉ tiêu về phát triển BHXH tự nguyện – là một trong những địa phương trong cả nước hoàn thành chỉ tiêu này sớm nhất. Bà Nguyễn Hồng Thịnh, Phó Giám đốc BHXH tỉnh cho biết: Đến hết tháng 6/2019, riêng phát triển người tham gia BHXH tự nguyện của Lạng Sơn đã đạt hơn 6.600 người, bằng 109,5% kế hoạch. Mặc dù đã đạt, vượt chỉ tiêu giao nhưng các đơn vị vẫn tích cực tuyên truyền và phát triển thêm đối tượng tham gia. Đến hết tháng 7/2019, toàn tỉnh đã có 6.820 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 112,76% kế hoạch, tăng 4.774 người và bằng 333,3% so với cùng kỳ năm 2018, vượt 772 người so với chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao.

THANH HUYỀN