Thứ tư,  25/11/2020

Quảng Bình đứng đầu cả nước về số người tham gia BHXH tự nguyện

Quảng Bình là một trong những đơn vị top đầu trong cả nước phát triển BHXH tự nguyện, sớm vượt chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao.

Ông Nguyễn Đức Toàn, Phó Giám đốc Trung tâm truyền thông BHXH Việt Nam cho biết, sau 1 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW BCH Trung ương về cải cách chính sách BHXH, BHXH tỉnh Quảng Bình là một trong những đơn vị top đầu trong cả nước phát triển BHXH tự nguyện, sớm vượt chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao.

Theo ông Phạm Thanh Tùng, Giám đốc BHXH tỉnh Quảng Bình, BHXH tự nguyện đã có tăng trưởng đột phá về đối tượng tham gia BHXH, chỉ trong 7 tháng đầu năm đã phát triển được 3.809 người, gấp 1,64 lần so với tổng số đối tượng phát triển được trong cả năm 2018, qua đó đã sớm vượt kế hoạch BHXH Việt Nam giao năm 2019. Tính đến hết tháng 7/2019 có 11.398 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 108,5% so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao.

quang binh dung dau ca nuoc ve so nguoi tham gia bhxh tu nguyen hinh 1
Một hội nghị tuyên truyền về BHXH tự nguyện cho người dân

 

Đây là kết quả của việc triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, đặc biệt là tập trung đẩy mạnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, vận động tham gia BHXH tự nguyện trực tiếp. Trong 7 tháng qua, qua tổ chức 106 hội nghị đã vận động được 3.764 người tham gia BHXH tự nguyện, bình quân cứ 1 hội nghị vận động được 35,5 người tham gia…đại diện BHXH tỉnh Quảng Bình cho biết.

Theo lãnh đạo BHXH tỉnh Quảng Bình, để phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN, BHXH tỉnh Quảng Bình đã phối hợp, toàn diện, chặt chẽ với các sở, ban, ngành liên quan trong chỉ đạo, điều hành thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN, từ tuyên truyền, vận động phát triển đối tượng tham gia, thu, giảm nợ đọng, chi các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng phục vụ cho đến thanh tra kiểm tra.

7tháng năm 2019, thu BHXH là  988.766 triệu đồng, đạt 54,7% kế hoạch thu BHXH Việt Nam giao, vượt 1,42% so với tiến độ thu đến hết tháng 7/2019 theo quy định của BHXH Việt Nam. Tổng số nợ đến hết tháng 7/2019 (sau khi trừ khoanh nợ Vinashin) là 197.826 triệu đồng, chiếm 10,95% kế hoạch thu BHXH Việt Nam giao, giảm 0,85% so với cùng kỳ năm trước.

Về một số doanh nghiệp nợ đọng trong thời gian dài, BHXH cho biết đã làm việc với doanh nghiệp, có mời các đơn vị liên quan tham gia, trong đó có Công an tỉnh Quảng Bình. Nếu các doanh nghiệp nợ đọng vẫn tiếp tục chây ỳ, BHXH sẽ xem xét chuyển hồ sơ sang cơ quan Công an xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Ngoài ra, BHXH tỉnh Quảng Bình đã thực hiện tốt công tác quản lý và cấp sổ BHXH, thẻ BHYT kịp thời cho đối tượng theo đúng quy định, cụ thể: Cấp sổ BHXH 8.798 sổ, cấp tờ rời sổ BHXH 141.681 tờ rời, cấp thẻ BHYT 143.154 thẻ.

Tỉnh Quảng Bình hiện có 100% người tham gia BHXH được bàn giao sổ BHXH và 100% người tham gia BHXH, BHYT, BHTN được cấp mã số BHXH duy nhất để cấp sổ BHXH, thẻ BHYT. Hoàn thành 100% việc rà soát, cập nhật thông tin xác minh của đối tượng tham gia BHXH, BHYT theo đúng tiến độ của của BHXH Việt Nam giao…/.

Theo VOV