Thứ sáu, 14/08/2020

Phản biện về dự thảo Quy chế quản lý, sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường

(LSO) – Ngày 30/8/2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức hội thảo phản biện xã hội dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường (TN&MT) trên địa bàn tỉnh.

Dự thảo gồm 6 chương, 24 điều, quy định chi tiết về: trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc thu thập, tổ chức quản lý thông tin, dữ liệu TN&MT; bảo quản, lưu trữ và tu bổ thông tin, xây dựng, vận hành, cập nhật cơ sở dữ liệu TN&MT; bảo đảm an toàn và bảo mật thông tin…

Đại biểu nêu ý kiến phản biện tại hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu đồng tình về sự cần thiết ban hành quy chế thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu TN&MT; đồng thời cho rằng đó là phù hợp với các văn bản pháp luật hiện hành.

Các đại biểu cũng phản biện về nhiều nội dung trong dự thảo quy chế, như: bố cục, kết cấu và các nội dung trong quy chế cần đảm bảo khoa học, logic, chặt chẽ hơn; quy định về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân cần cụ thể hơn và có sự phân cấp rõ ràng; một số câu từ, cụm từ cần chỉnh sửa hợp lý; bổ sung đầu mối cung cấp thông tin, dữ liệu và đưa các căn cứ pháp lý vào quy chế để dễ đối chiếu thực hiện; cần có quy định cụ thể về chi phí, lệ phí khai thác, sử dụng thông tin, cơ sở dữ liệu TN&MT…

Đại diện lãnh đạo Sở TN&MT ghi nhận các ý kiến của đại biểu để bổ sung, hoàn chỉnh dự thảo, trình UBND tỉnh ban hành trong thời gian tới.

HOÀNG HUẤN