Chủ nhật,  20/10/2019

Công đoàn Viên chức tỉnh: 10 năm xây dựng và phát triển

(LSO) – Được thành lập từ ngày 1/10/2009, Công đoàn Viên chức (CĐVC) tỉnh không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, chăm lo đời sống công chức, viên chức, lao động, xây dựng tổ chức công đoàn phát triển ngày càng vững mạnh.

Năm 2009, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh quản lý và chỉ đạo trực tiếp 11 LĐLĐ huyện, thành phố, 5 công đoàn ngành với 1.264 công đoàn cơ sở (CĐCS), trong đó có 61 CĐCS, do LĐLĐ tỉnh chỉ đạo trực tiếp. Trong 61 CĐCS  do LĐLĐ tỉnh chỉ đạo trực tiếp, có 47 CĐCS là những đơn vị hành chính sự nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan Đảng, đoàn thể cấp tỉnh với 2.524 đoàn viên. Đây là số cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) có trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ và chính trị cao, tiếp cận và xử lý nhiều thông tin, hiểu biết và quan hệ rộng, là những cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ đảng, đoàn thể, có vai trò quan trọng trong việc nghiên cứu, góp phần hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật trên các lĩnh vực kinh tế, khoa học công nghệ, văn hóa xã hội, đối ngoại, phục vụ sự lãnh đạo và chỉ đạo của Đảng, chính quyền và đoàn thể có hiệu quả, làm cho đường lối, chính sách, pháp luật đi vào cuộc sống. Hơn nữa, lực lượng này ổn định và có những hoạt động đặc thù khác với công nhân lao động ở các doanh nghiệp. Vì vậy, cần có sự chỉ đạo sâu sát của công đoàn cấp trên theo hệ thống dọc, để nắm bắt và giải quyết kịp thời những tâm tư, nguyện vọng, đề xuất kiến nghị của CBCCVC cùng các cơ quan Nhà nước xây dựng lực lượng CBCC theo tinh thần các nghị quyết của Đảng đã đề ra.

Cụm thi đua số IV – Công đoàn Viên chức tỉnh trao kinh phí hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho đoàn viên.  Ảnh: NGỌC HIẾU

Trước yêu cầu đó, LĐLĐ Lạng Sơn đã  thống nhất với Đảng ủy Khối cơ quan dân chính đảng tỉnh xây dựng Đề án số 93/ĐA-LĐLĐ, ngày 16 tháng 9 năm 2009 về thành lập Công đoàn Viên chức tỉnh Lạng Sơn. Được sự nhất trí của Tỉnh ủy Lạng Sơn, Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Quyết định số 116/QĐ-LĐLĐ, ngày 29/9/2009 thành lập Công đoàn Viên chức tỉnh Lạng Sơn từ ngày 1 tháng 10 năm 2009, chỉ định Ban Chấp hành lâm thời gồm 15 ủy viên, Ban Thường vụ 5 ủy viên, quản lý, chỉ đạo 47 CĐCS trực thuộc với 2.524 đoàn viên công đoàn.

Trải qua 10 năm xây dựng và phát triển, Ban Chấp hành CĐVC tỉnh luôn đoàn kết, thống nhất trong chỉ đạo và hoạt động, có tinh thần khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần tích cực vào phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn ở địa phương, đáp ứng niềm tin và sự mong đợi của đoàn viên, không ngừng lớn mạnh với tổng số 62 CĐCS trực thuộc với 4.107 đoàn viên công đoàn. CĐVC tỉnh đã tổ chức thành công 3 kỳ đại hội (Đại hội lần thứ nhất nhiệm kỳ 2009 – 2013 ngày 18/12/2009; Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2013 – 2018 ngày 25/11/2013; Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2018 – 2023 được tổ chức trong 2 ngày từ 19 –  20/3/2018).

Trải qua 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2018 – 2023 với  khẩu hiệu hành động “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”, CĐVC tỉnh và các CĐCS đã tích cực, chủ động trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra và đạt được những kết quả quan trọng. Công tác tham gia quản lý, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động được quan tâm và thực hiện có hiệu quả, hàng năm, 100% CĐCS phối hợp tổ chức hội nghị CBCCVC; tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn được 2.550 lượt với tổng số tiền hơn 1 tỷ 60 triệu đồng; tham gia ủng hộ các loại quỹ xã hội, từ thiện được gần 2 tỷ đồng; tuyên truyền đầy đủ, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến 100% đoàn viên, người lao động. 100% CĐCS triển khai tổ chức các phong trào thi đua, tổ chức được 381 hội thi văn nghệ, thể thao; giới thiệu được 115 đoàn viên ưu tú cho đảng xem xét, kết nạp. Tỷ lệ CĐCS vững mạnh hàng năm đạt 84,1%.

Những kết quả trên của  CĐVC tỉnh đã góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh; CĐCV tỉnh vinh dự được LĐLĐ tỉnh, UBND tỉnh Lạng Sơn, CĐVC Việt Nam tặng nhiều cờ thi đua và bằng khen; nhiều tập thể và đoàn viên công đoàn được tặng thưởng huân chương, cờ thi đua, bằng khen và các danh hiệu cao quý khác.

Trước những yêu cầu của tình hình mới và nhu cầu, nguyện vọng ngày càng cao, phong phú của đoàn viên, người lao động, thời gian tới, CĐVC tỉnh tiếp tục bám sát Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Công đoàn tỉnh và Đại hội III CĐVC tỉnh (nhiệm kỳ 2018 – 2023); các chủ trương của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan, của từng ngành, cơ quan, đơn vị, trong từng giai đoạn để chủ động đổi mới hoạt động, theo hướng thiết thực, hiệu quả, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho đoàn viên, khẳng định là người đại diện thực sự, người bảo vệ tin cậy quyền lợi hợp pháp của người lao động, thực sự là tổ chức của người lao động, do người lao động và vì người lao động. Trong đó, tập trung tuyên truyền, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua và thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành – Trách nhiệm – Liêm chính – Sáng tạo”.

Trần Quốc Vương (Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh)