Thứ tư,  30/09/2020

Công đoàn ngành giáo dục: Chăm lo đời sống cán bộ, giáo viên

(LSO) – Hiện toàn tỉnh có hơn 2.400 cán bộ, nhà giáo, người lao động là đoàn viên công đoàn khối Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn ngành giáo dục, trong đó, đoàn viên nữ chiếm 66,8%.

Thời gian qua, cùng với việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các cấp công đoàn ngành giáo dục tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực trong việc chăm lo đời sống cho cán bộ, giáo viên. Hằng năm, công đoàn ngành và công đoàn cơ sở thường xuyên tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ đoàn viên mỗi khi gia đình hoặc cá nhân đoàn viên gặp khó khăn, bệnh tật… Cùng với đó, các cấp công đoàn ngành luôn quan tâm thực hiện tốt quy chế dân chủ, phối hợp thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với cán bộ, giáo viên tại các đơn vị, trường học.

Lãnh đạo Công đoàn ngành giáo dục tỉnh tặng giấy khen cho công đoàn cơ sở có nhiều thành tích trong hoạt động công đoàn

Bà Hà Thị Thuý Hằng, Chủ tịch Công đoàn ngành giáo dục cho biết: Ngay từ đầu năm học công đoàn ngành đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở trực thuộc xây dựng chương trình công tác, đặc biệt chú trọng đến việc chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ, giáo viên, người lao động. Nhiều đơn vị đã quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, tu sửa sân tập thể thao, duy trì nhà công vụ, bếp ăn tập thể… Công đoàn cơ sở thường xuyên duy trì các nguồn quỹ khuyến học, quỹ thăm hỏi, quỹ vì trẻ thơ, trong đó quỹ thăm hỏi luôn được các cấp công đoàn đặc biệt quan tâm. Nhờ đó, nhiều cán bộ, giáo viên có hoàn cảnh khó khăn hoặc công tác tại các vùng khó khăn được quan tâm, động viên, hỗ trợ kịp thời.

Trong năm học 2018 – 2019, các cấp công đoàn ngành đã phối hợp thăm hỏi, tặng quà cho các đoàn viên là cán bộ, nhà giáo, người lao động bị ốm đau, và gia đình có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền hơn 43 triệu đồng, huy động đoàn viên đóng góp được hơn 400 triệu đồng để quyên góp, ủng hộ xây dựng nhà công vụ cho giáo viên vùng khó. Cùng với đó, các cấp công đoàn còn phối hợp với chuyên môn cải thiện điều kiện làm việc cho đoàn viên, tạo điều kiện về cơ chế, thời gian và kinh phí để cán bộ, giáo viên được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ; phát động các cán bộ, nhà giáo tham gia phong trào “Nhóm nhà giáo cùng nhau phát triển” với 249 nhóm, tham gia giúp đỡ hơn 5.900 giáo viên tiến bộ về chuyên môn, nghiệp vụ. Đến nay, đội ngũ giáo viên đạt chuẩn về trình độ từ cao đẳng trở lên chiếm hơn 90,1%.

Trên tinh thần “Lá lành đùm lá rách”, “Lá rách ít đùm lá rách nhiều”, năm học vừa qua, công đoàn ngành đã tuyên truyền, động viên cán bộ, nhà giáo, người lao động và học sinh, sinh viên tham gia phong trào “Hũ gạo tình thương” quyên góp được hơn 2 tỷ đồng, ủng hộ được hơn 30 tấn gạo giúp đỡ trên 14.700 học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời tham gia cuộc vận động “Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa”, vận động ủng hộ được hơn 729 triệu đồng hỗ trợ các đơn vị trường học vùng khó.

Việc thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, giáo viên, người lao động của Công đoàn ngành giáo dục đã góp phần tích cực ổn định tư tưởng, giúp đội ngũ nhà giáo và người lao động yên tâm công tác, ngày càng gắn bó với nhà trường, cống hiến hết mình cho sự nghiệp giáo dục.

HOÀNG TÙNG