Thứ tư,  23/10/2019

Ban Tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số họp rà soát công tác chuẩn bị đại hội

LSO-Chiều nay (4/10), đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Lạng Sơn lần III năm 2019 chủ trì cuộc họp Ban Tổ chức và các tiểu ban giúp việc, rà soát kết quả công tác chuẩn bị đại hội.


Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
phát biểu tại cuộc họp

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe báo cáo công tác chuẩn bị đại hội đến thời điểm đầu tháng 10/2019.

Theo đó, sau khi họp đánh giá kết quả đại hội dân tộc thiểu số cấp huyện, rà soát công tác chuẩn bị đại hội cấp tỉnh (ngày 29/8), Tiểu ban nội dung văn kiện đã tiếp thu các ý kiến đóng góp để chỉnh sửa, bổ sung báo cáo chính trị, quyết tâm thư trình đại hội. Đồng thời dự thảo các văn kiện khác như: kịch bản điều hành phiên trù bị, phiên chính thức, giấy mời, thẻ đại biểu…

Tiểu ban nhân sự – Thi đua, khen thưởng đã tổng hợp xong danh sách 170 đại biểu dự Đại hội cấp tỉnh và 58 đại biểu dự đại hội toàn quốc.

Tiểu ban tuyên truyền – Văn hóa văn nghệ đang xây dựng phương án trang trí khánh tiết, lựa chọn nhân vật, xây dựng kịch bản chương trình đối thoại, xây dựng chương trình nghệ thuật và 1 bộ phim tài liệu để trình chiếu tại đại hội.

Tiểu ban Hậu cần – Lễ tân phục vụ đã xây dựng và ban hành các phương án đảm bảo an ninh trật tự, chăm sóc sức khỏe cho các đại biểu…

Tại cuộc họp, các thành viên ban chỉ đạo, ban tổ chức, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành đã đóng góp ý kiến vào nội dung các báo cáo, các phần việc chuẩn bị cho đại hội, danh sách khách mời, kịch bản chương trình, công tác hậu cần, tuyên truyền, bố trí nơi ăn nghỉ, phương tiện đi lại cho đại biểu, khách mời…

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận các cơ quan thường trực, các tiểu ban đã thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng công việc, đồng thời thống nhất bổ sung, chỉnh sửa một số nội dung của: giấy mời, danh sách khách mời, nhân sự đoàn chủ tịch, quà tặng đại biểu…

Đồng chí lưu ý: Các thành viên ban chỉ đạo, các tiểu ban cần tiếp tục đẩy mạnh công tác chuẩn bị, rà soát và hoàn thiện các khâu tổ chức; chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, tạo không khí thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân, để Đại hội Dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ III (dự kiến diễn ra vào cuối tháng 11/2019) thực sự là ngày hội lớn của đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

NGỌC HIẾU