Chủ nhật,  19/01/2020
Tổng kết và công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra dân số và nhà ở:

Lạng Sơn là tỉnh đông dân đứng thứ 52/63 tỉnh, thành

LSO-Chiều nay (17/10), Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh Lạng Sơn tổ chức tổng kết và công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.


Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh chủ trì hội nghị.

Về phía Trung ương có đồng chí Vũ Thị Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Thống kê dân số và lao động, Chánh văn phòng BCĐ Tổng điều tra Trung ương.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được xem video về quá trình thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh Lạng Sơn năm 2019; nghe báo cáo tổng kết tổng điều tra năm 2019, báo cáo kết quả sơ bộ của cuộc Tổng điều tra năm 2019, số liệu chủ yếu của Tổng điều tra năm 2019.

Theo báo cáo, BCĐ Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh đã chỉ đạo thực hiện thành công, đảm bảo tiến độ, kết thúc vào ngày 20/4/2019.

Tổng số dân của tỉnh Lạng Sơn vào thời điểm 0 giờ ngày 1/4/2019 là 781.655 người. Lạng Sơn là tỉnh đông dân đứng thứ 52/63 tỉnh, thành phố trong cả nước và thứ 9/14 tỉnh trong khu vực trung du và miền núi phía Bắc.

Chất lượng dân số, trình độ dân trí được cải thiện. Tỷ lệ dân số dưới 15 tuổi được đến trường, biết đọc, biết viết tăng mạnh. Điều kiện nhà ở của đại bộ phận dân cư được cải thiện với hầu hết dân cư có nhà ở kiên cố, diện tích nhà ở bình quân đầu người đạt 22,4 m2/người.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe tham luận của đại diện các huyện về khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong đợt tổng điều tra vừa qua.

Đồng chí yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, nhất là ngành thống kê tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: sớm biên soạn các số liệu tổng điều tra, báo cáo kết quả chính thức với chất lượng tốt nhất, làm cơ sở để hoạch định đường lối, chiến lược phát triển kinh tế – xã hội, hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách về dân số và nhà ở.

Cùng đó, tiếp tục thực hiện các cuộc điều tra trong thời gian tới, gần đây nhất là cuộc điều tra thực trạng kinh tế – xã hội của 53 dân tộc thiểu số đang trong quá trình thu thập thông tin; mở rộng điều tra, nắm bắt thông tin để xác định các chỉ số thống kê đảm bảo tính thuyết phục khi công bố; làm tốt công tác cán bộ, nâng cao chất lượng thông tin thống kê đáp ứng 6 tiêu thức: phù hợp, chính xác, kịp thời, khả năng tiếp cận, tính chặt chẽ và khả năng giải thích của các chỉ tiêu thống kê.

Đồng chí lưu ý các cơ quan thông tấn báo chí tăng cường thông tin, tuyên truyền rộng rãi nhằm nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền và nhân dân về vấn đề dân số và nhà ở, kết quả tổng điều tra cũng như kết quả thực hiện chính sách về dân số và nhà ở của tỉnh trong 10 năm qua.


Lãnh đạo UBND tỉnh trao bằng khen cho các tập thể
có thành tích trong Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Nhân dịp này, các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 đã được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và giấy khen của Cục Thống kê tỉnh.

NGỌC HIẾU