Thứ bảy,  06/03/2021

Hiệu quả trong thực hiện chính sách bảo hiểm

(LSO) – Sau hơn một năm triển khai thực hiện Nghị quyết 28, ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), vai trò trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương và nhận thức của người dân trên địa bàn tỉnh trong thực hiện chính sách pháp luật về BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) đã có những chuyển biến rõ nét.

   Đồng bộ vào cuộc

Ngay sau khi Nghị quyết số 28 được ban hành, BHXH tỉnh chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

Chương trình hành động đưa ra mục tiêu 3 giai đoạn cụ thể và những nhiệm vụ, giải pháp thực hiện. Đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2021 khoảng 35%, đến năm 2025 khoảng 45% và đến năm 2030 khoảng 60% lực lượng lao động tham gia BHXH.

Ông Đỗ Văn Khoan, Giám đốc BHXH tỉnh cho biết: Cùng với việc tham mưu cho tỉnh, BHXH tỉnh đã ban hành kế hoạch thực hiện nghị quyết, trong đó xác định mục tiêu và giải pháp thực hiện theo từng giai đoạn cụ thể. Đồng thời chỉ đạo BHXH các huyện, thành phố chủ động tham mưu cho huyện ủy, UBND huyện ban hành chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW để chỉ đạo, tăng cường công tác phối hợp với các đơn vị trên địa bàn, phấn đấu thực hiện mục tiêu đề ra.

Đoàn viên thanh niên BHXH tỉnh và Bưu điện tỉnh phối hợp diễu hành tuyên truyền về chính sách bảo hiểm y tế trên các trục đường của thành phố Lạng Sơn

Căn cứ vào tình hình thực tế, BHXH các huyện tham mưu cho huyện ủy ban hành kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 28; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 3/8/2018 của Chính phủ về giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH và Công văn chỉ đạo về việc nâng cao trách nhiệm thực hiện chính sách BHXH, BHYT.

Ông Dương Xuân Kháng, Phó Giám đốc phụ trách BHXH huyện Bắc Sơn cho biết: Cùng với việc chủ động tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện trong việc chỉ đạo việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHXH Bắc Sơn cụ thể hóa nội dung nghị quyết vào công tác tại đơn vị; giao chỉ tiêu phát triển đối tượng cho cán bộ trong ngành, gắn việc khai thác phát triển đối tượng với phong trào thi đua nhằm nâng cao trách nhiệm của mỗi cán bộ trong việc tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT.

   Đẩy mạnh tuyên truyền

Bên cạnh việc đưa nghị quyết vào chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, BHXH tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp với các cơ quan báo chí và các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị – xã hội trong tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT. Đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính; tích cực triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động nghiệp vụ… Nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn của các đơn vị trực thuộc trong tư vấn, hỗ trợ, giải đáp về chính sách bảo hiểm cho người dân, người lao động và người sử dụng lao động.

Nhân viên Bưu điện tỉnh tuyên truyền chính sách bảo hiểm cho người dân trên địa bàn thành phố Lạng Sơn

Đáng chú ý, BHXH tỉnh đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy lồng ghép tuyên truyền, định hướng cho đội ngũ báo cáo viên của tỉnh, huyện và các cơ quan báo chí trên địa bàn thông qua hội nghị báo cáo viên hằng tháng về công tác tuyên truyền BHXH, BHYT. Cùng với đó, tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT trên Bản tin nội bộ của Ban Tuyên giáo.

Trong tổ chức tuyên truyền bằng các hình thức trực quan, BHXH tỉnh đã phối hợp với các ngành chức năng xây dựng 24 pano tuyên truyền với tranh cổ động và những thông điệp ý nghĩa về chính sách BHXH, BHYT; treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền ở các vị trí thuận lợi, đông dân cư và tại các cơ sở khám chữa bệnh, UBND xã, phường, thị trấn. Đồng thời sử dụng hiệu quả các ấn phẩm tuyên truyền do BHXH Việt Nam cấp (tờ rơi, tờ gấp, áp phích, lịch) và tổ chức in tờ gấp, file kẹp tài liệu, sách tuyên truyền để phát hành đến các doanh nghiệp, cơ sở khám chữa bệnh, trường học và nhân dân trên địa bàn nhằm phục vụ công tác tuyên truyền chính sách bảo hiểm.

Cùng với đó, tổ chức tuyên truyền lưu động trên các trục đường chính, khu vực đông dân cư trong các đợt tuyên truyền cao điểm như: tuyên truyền kỷ niệm Ngày BHYT Việt Nam 1/7, kỷ niệm ngày thành lập ngành… nhằm tạo chuyển biến trong nhận thức của người dân về chính sách BHXH, BHYT, góp phần mở rộng đối tượng tham gia trên địa bàn tỉnh.

   Bước chuyển tích cực

Nhờ sự vào cuộc đồng bộ trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 28, tính đến hết tháng 10/2019, toàn tỉnh có 741.521 người tham gia BHXH, BHYT. Trong đó: 8.674 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 112,1% kế hoạch, tăng 5.902 người (312,9%) so với cùng kỳ năm 2018; 732.847 người tham gia BHYT, đạt 98,0% kế hoạch,  tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 97,3%.

Đặc biệt để phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, nhất là BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình, trong tháng 10/2019, BHXH tỉnh phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức lễ ra quân tuyên truyền, phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; cử cán bộ đến tận thôn bản, các khu chợ, khu dân cư tuyên truyền, vận động người dân tham gia. Tính đến 31/10/2019, BHXH tỉnh đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện năm 2019 với 7.869 người tham gia, đạt 101,7% kế hoạch.

Ông Đỗ Văn Khoan, Giám đốc BHXH tỉnh cho biết: Trong thời gian tới, BHXH tỉnh tiếp tục tăng cường truyền thông về những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 28-NQ/TW; nghiên cứu, đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền phù hợp với đặc điểm, tính chất đặc thù của từng nhóm đối tượng, từng địa bàn; tuyên truyền, phổ biến thường xuyên, liên tục các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về BHXH, BHYT, tạo thuận lợi cho việc tổ chức thực hiện được hiệu quả, đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống.

THANH HUYỀN