Thứ tư,  28/10/2020

Chuyển biến trong công tác dân số

(LSO) – Những năm qua, nhờ sự chung tay vào cuộc của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và toàn xã hội, công tác dân số trên địa bàn tỉnh đã có nhiều kết quả tích cực, đóng góp vào sự phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao chất lượng dân số.

Với 226 cán bộ chuyên trách dân số xã và gần 2.300 cộng tác viên dân số tại các thôn bản, thời gian qua, công tác dân số – kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) đã được triển khai sâu rộng đến nhân dân vùng sâu, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. Đội ngũ cán bộ làm công tác dân số có tinh thần, trách nhiệm cao, thường xuyên bám, nắm cơ sở, kịp thời tuyên truyền chính sách dân số đến người dân một cách hiệu quả. Ngoài ra, các cán bộ làm công tác dân số còn thường xuyên được tập huấn, nâng cao năng lực, hiệu quả trong tuyên truyền, vận động. Năm 2019, Chi cục DS-KHHGĐ đã tổ chức 4 lớp tập huấn, nâng cao năng lực cho hơn 400 lượt cán bộ dân số; tổ chức 3 lớp tập huấn bổ sung kiến thức, kỹ năng thuộc Đề án xã hội hóa phương tiện tránh thai và Đề án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

Cán bộ Chi cục Dân số – kế hoạch hóa gia đình tuyên truyền chính sách dân số cho bà con nhân dân xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc

Nhờ đó, công tác tuyên truyền được quan tâm thực hiện có hiệu quả với nhiều hình thức như: sân khấu khóa, truyền thông trực tiếp, thăm hộ gia đình, tư vấn nhóm… Năm 2019, Chi cục DS-KHHGĐ đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tại 11 huyện, thành phố tổ chức được 8.640 buổi tuyên truyền, nói chuyện chuyên đề cho 185.383 người tham gia; tổ chức thăm 8.500 gia đình; họp, tư vấn nhóm được 4.650 buổi cho hơn 98.000 lượt người nghe.

Để có được những kết quả tích cực trong công tác DS-KHHGĐ, ngành dân số đã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn triển khai thực hiện có hiệu quả các dự án, mô hình của chương trình mục tiêu quốc gia về DS-KHHGĐ và thường xuyên kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện công tác này tại các địa phương. Ngành dân số lồng ghép công tác dân số vào chương trình, kế hoạch công tác của đơn vị; đồng thời đưa tiêu chí thực hiện chính sách dân số thành một trong những chỉ tiêu để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, thi đua, xếp loại, khen thưởng.

Ông Nguyễn Quang Bằng, Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh cho biết:  Đội ngũ cán bộ làm công tác dân số trên địa bàn đã phát huy tốt vai trò tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc truyền thông, vận động các nhóm đối tượng chuyển đổi nhận thức, thái độ, hành vi về công tác dân số. Nhờ đó, công tác dân số đã đạt được nhiều kết quả, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh. Tổng tỷ suất sinh giảm từ 2,38 con năm 2015 xuống còn 2,22 con năm 2018. Các mô hình, đề án về quy mô, cơ cấu, chất lượng dân số đạt được những kết quả đáng khích lệ theo đúng mục tiêu, lộ trình mà Kế hoạch số 51-KH/TU ngày 26/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới.

Hiện nay, cùng với sự gia tăng về quy mô dân số, tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh cao đang trở thành vấn đề lớn đối với công tác dân số trong tình hình mới. Để giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, Chi cục DS-KHHGĐ đã có nhiều biện pháp tích cực như: tăng cường  tuyên truyền về nguyên nhân, hệ lụy và giải pháp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh trên các phương tiện truyền thông; thành lập và duy trì 101 câu lạc bộ nói không với việc lựa chọn giới tính khi sinh; tổ chức trên 100 buổi nói chuyện chuyên đề về nguyên nhân, hệ lụy và các giải pháp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh cho cán bộ chủ chốt từ tuyến tỉnh đến tận thôn, bản. Nhờ vậy, nhận thức của nhân dân được nâng lên. Anh Phùng Văn Thanh, thôn Đồng Thủy, xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng chia sẻ: Gia đình tôi có 2 con gái, các cháu đều chăm ngoan, học giỏi, vâng lời bố mẹ. Gia đình tôi vui, hạnh phúc và không có ý định sinh thêm con nữa.

Không chỉ có gia đình anh Thanh, rất nhiều gia đình đều thực hiện tốt chính sách dân số. Qua đó, tỷ số giới tính khi sinh của Lạng Sơn đã giảm từ 117,3 trẻ nam/100 trẻ nữ năm 2016 xuống còn còn 115,8 trẻ nam/100 trẻ nữ năm 2019.

Ông Phan Lạc Hoài Thanh, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết: Để công tác dân số trong tình hình mới đạt hiệu quả cao, không chỉ có sự nỗ lực của ngành dân số mà cần có sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị. Trong thời gian tới, ngành dân số tiếp tục phối hợp với các cấp, ngành đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, giáo dục trong toàn xã hội về DS-KHHGĐ gắn với các phong trào thi đua, các cuộc vận động; cung cấp các gói dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản đến các đối tượng có nhu cầu để hướng đến mục tiêu dân số và phát triển bền vững.

TRIỆU THÀNH