Thứ năm,  23/01/2020

Tổng kết công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2019

LSO-Sáng nay (8/1), Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành khóa XV mở rộng, tổng kết công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Trong năm 2019, các cấp hội phụ nữ từ tỉnh tới cơ sở đã chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, sôi nổi hưởng ứng các phong trào thi đua, cuộc vận động.

Một số kết quả nổi bật như: các cấp hội tập trung thực hiện chủ đề năm “An toàn cho phụ nữ và trẻ em’’, cấp tỉnh tổ chức thành công diễn đàn “Cha mẹ với công tác giáo dục, quản lý con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội’’ tại 5 huyện biên giới thu hút gần 2.000 cán bộ hội viên, phụ huynh và học sinh tham gia; cấp huyện xây dựng 24 mô hình liên quan đến chủ đề; tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an toàn’’ với 1.244 hộ gia đình hội viên đạt 11 tiêu chí (vượt 275,2% chỉ tiêu); hoàn thành 327 công trình/phần việc đóng góp cho xây dựng nông thôn mới…

Tại hội nghị, các đại biểu tham luận, trao đổi về các nội dung như: đổi mới công tác tuyên truyền, vận động hội viên ; phối hợp giải quyết các vấn đề liên quan đến phụ nữ và trẻ em; gắn cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an toàn’’ với phong trào xây dựng nông thôn mới; khó khăn trong triển khai công tác hội…

Năm 2020, Hội LHPN tỉnh xác định 8 nhiệm vụ trọng tâm và 8 nhóm chỉ tiêu để triển khai thực hiện.

Hội nghị đã phát động thi đua năm 2020 với chủ đề “90 hành động thiết thực vì an toàn phụ nữ và trẻ em’’, đồng thời tổ chức cho hội phụ nữ các huyện, thành phố, đơn vị trực thuộc ký giao ước thi đua.


Đại diện lãnh đạo Hội LHPN tỉnh trao bằng khen của Hội LHPN tỉnh cho
các tập thể có thành tích trong thực hiện phong trào thi đua,
nhiệm vụ công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2019

Nhân dịp này, Hội LHPN tỉnh đã trao bằng khen của Hội LHPN Việt Nam cho 29 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua và nhiệm vụ công tác hội năm 2019, 7 cá nhân đạt danh hiệu “Phụ nữ tiêu biểu”, “Cán bộ hội cơ sở giỏi” giai đoạn 2017 – 2019 ; tặng bằng khen của Hội LHPN tỉnh cho 41 tập thể, 29 cá nhân có thành tích  trong thực hiện phong trào thi đua, nhiệm vụ công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2019 ; 1 tập thể, 2 cá nhân có thành tích trong hoạt động nhân đạo từ thiện năm 2019.

DƯƠNG DUYÊN