Thứ hai,  27/01/2020

Tổng kết công tác y tế năm 2019

LSO-Hôm nay (15/1/), Sở Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác y tế năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Năm 2019, ngành y tế đã hoàn thành 6/6 nhiệm vụ trọng tâm được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 247/QĐ-UBND ngày 30/1/2019 của UBND tỉnh đó là: hoàn thành và đưa Bệnh viện Đa khoa 700 giường tại cơ sở mới vào hoạt động; 3 bệnh viện tuyến huyện đảm bảo 90% kinh phí chi hoạt động thường xuyên và 3 bệnh viện tuyến tỉnh đảm bảo 85% kinh phí chi hoạt động thường xuyên; có 66,3% xã (150/226 xã) đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã; đạt 10,8 bác sĩ/vạn dân và tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 97,9%.

Công tác khám chữa bệnh được nâng cao, mạng lưới y tế cơ sở được củng cố, năm 2019, toàn ngành đã khám, chữa bệnh cho hơn 1,4 triệu lượt người, điều trị nội trú cho hơn 140.000 lượt bệnh nhân, điều trị ngoại trú cho hơn 146.000 lượt bệnh nhân…

Bên cạnh đó, công tác phòng chống dịch bệnh được quan tâm, chỉ đạo, không để dịch lớn xảy ra trên địa bàn. Các dự án, chương trình mục tiêu về y tế – dân số được thực hiện có hiệu quả. Việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám, chữa bệnh, quản lý thuốc được thực hiện tốt.

Trong năm 2020, ngành y tế đề ra 10 nhiệm vụ trọng tâm với 5 giải pháp chủ yếu để triển khai thực hiện.


Đồng chí
Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị trực tuyến tổng kết công tác y tế năm 2019

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những kết quả mà ngành y tế đã đạt được trong năm 2019.

Đồng chí yêu cầu: Ngành y tế cần quan tâm, khắc phục những hạn chế; nâng cao hơn nữa chất lượng khám chữa bệnh và trình độ đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ; tăng cường cải cách hành chính, thường xuyên nâng cao chất lượng chuyên môn; tiếp tục duy trì việc thực hiện đề án tự chủ tại các đơn vị y tế theo lộ trình.

Các trung tâm y tế huyện cần có kế hoạch cụ thể trong việc sử dụng cơ sở vật chất, nguồn nhân lực đối với các trạm y tế xã sau khi sáp nhập để góp phần thực hiện tốt công tác y tế, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân.

TRIỆU THÀNH