Thứ sáu,  21/02/2020

Văn phòng UBND tỉnh tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức

LSO-Chiều nay (20/1), Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2020.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo báo cáo, năm 2019, CĐCS Văn phòng UBND tỉnh thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường vận động đoàn viên tham gia tích cực các hoạt động phong trào của công đoàn, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị  của cơ quan.

Ban Chấp hành CĐCS đã phối hợp với chính quyền quan tâm sâu sát đời sống, điều kiện làm việc, tâm tư nguyện vọng của đoàn viên (thăm hỏi ốm đau, hiếu, hỷ với số tiền gần 17 triệu đồng; 4 đoàn viên được nâng lương trước hạn; 6 đoàn viên được nâng lương thường xuyên). Các phong trào thi đua yêu nước được tổ chức thực hiện gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, thu hút đông đảo đoàn viên tham gia với 3 lượt tập thể, 8 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen.

Tại hội nghị, đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã thảo luận, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, công tác chuyên môn của đơn vị trong năm 2020 với một số chỉ tiêu chủ yếu như: phấn đấu 6/6 tổ công đoàn và công đoàn bộ phận đạt vững mạnh; từ 98% trở lên đoàn viên  xuất sắc; giới thiệu 1-2 đoàn viên công đoàn ưu tú để tổ chức Đảng xem xét, kết nạp; 100% đoàn viên được tham gia học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp…


Đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn: CĐCS đơn vị tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống của đoàn viên, xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể theo từng tháng, quý, năm và có sự triển khai thực hiện kết hợp kiểm tra, giám sát. Đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tăng cường năng lực tham mưu, chuyên nghiệp hơn trong công tác hành chính, phục vụ góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm của UBND tỉnh trong năm 2020.


Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh tỉnh tặng giấy khen cho các tập thể
có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ

Trong chương trình, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2019.

NGỌC HIẾU