Thứ bảy,  29/02/2020

Bổ sung kinh phí mua bù thuốc thú y dự trữ quốc gia

 Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 850/NQ-UBTVQH14 về việc bổ sung kinh phí mua bù thuốc thú y dự trữ quốc gia đã xuất cấp từ ngày 1/1/2018 đến ngày 30/4/2019.

Ảnh minh họa

 

Nghị quyết nêu rõ: Bổ sung 196 tỷ đồng cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2019 để mua bù các mặt hàng thuốc thú y đã xuất cấp từ ngày 1/1/2018 đến ngày 30/4/2019 đưa vào dự trữ quốc gia theo đề xuất của Chính phủ.

Ủy ban thường vụ Quốc hội giao Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành hữu quan triển khai thực hiện Nghị quyết này và quản lý, sử dụng nguồn vốn đúng quy định của pháp luật, đúng mục đích, đạt hiệu quả cao.

Theo Chinhphu