Thứ hai,  18/01/2021

Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua bưu điện: Ghi nhận tại Cao Lộc

(LSO) – Qua hơn 6 năm thực hiện chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) hằng tháng qua hệ thống bưu điện, BHXH huyện Cao Lộc đã phối hợp chặt chẽ với Bưu điện Cao Lộc, Bưu điện Đồng Đăng nhằm thực hiện chi trả cho đối tượng kịp thời, an toàn, đảm bảo quyền lợi cho người thụ hưởng trên địa bàn.

Huyện Cao Lộc có địa bàn tương đối rộng gồm 23 xã, thị trấn, trong đó có 6 xã đặc biệt khó khăn, 5 xã biên giới. Trình độ dân trí còn hạn chế, dân cư sống không tập trung, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn… đã phần nào ảnh hưởng trực tiếp đến việc tổ chức, thực hiện chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), trong đó có công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH.

Nhân viên Bưu điện Cao Lộc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH

Hiện nay, trên địa bàn huyện có 2 hệ thống bưu điện (Bưu điện Cao Lộc và Bưu điện Đồng Đăng), mạng lưới chi trả được phân thành 22 điểm (trong đó: Bưu điện Cao Lộc quản lý 16 điểm, Bưu điện Đồng Đăng quản lý 6 điểm). Do những khó khăn thực tế tại cơ sở nên cùng với các địa phương trong tỉnh, những năm qua, nhiều điểm chi trả tại huyện Cao Lộc cũng còn một số bất cập nhất định về cơ sở vật chất. Qua công tác kiểm tra, đánh giá của BHXH tỉnh, BHXH huyện Cao Lộc cho thấy: ngoài 2 điểm chi trả đạt yêu cầu về cơ sở vật chất (Bưu điện Cao Lộc và Bưu điện Đồng Đăng), còn lại các điểm chi trả tại các xã có không gian chật hẹp, hạn chế về chỗ ngồi. Trong quá trình chi trả, do kiêm nhiệm nên còn có tình trạng nhân viên chi trả tại một số điểm vẫn thực hiện nhận phát bưu phẩm, bán hàng tạp hóa; một số điểm chưa có dụng cụ đựng tiền chuyên dụng, còn có điểm chi trả tại nhà dân…

Khắc phục những tồn tại trên, Bưu điện Cao Lộc và Bưu điện Đồng Đăng đã tập trung đưa ra các giải pháp cụ thể nhằm giải quyết các hạn chế trên. Bà Lê Trang, Giám đốc Bưu điện Cao Lộc cho biết: Về cơ sở vật chất một số điểm chi trả ở các xã, chúng tôi đã báo cáo Bưu điện tỉnh để xin nguồn kinh phí cải tạo, sửa chữa từ Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam. Trong khi chờ đợi, chúng tôi đã chủ động khắc phục nhằm đảm bảo không gian chi trả đáp ứng yêu cầu. Đối với nhân sự thực hiện công tác này, tại điểm chi trả Bưu điện Cao Lộc, chúng tôi bố trí 4 nhân viên, các điểm chi trả ở cấp xã bố trí 2 nhân viên, không bố trí kiêm nhiệm công việc mà để các nhân viên làm chuyên trách nhằm tập trung hoàn thành công tác thu – chi chế độ chính sách bảo hiểm đảm bảo yêu cầu. Hiện nay, các điểm chi trả đều được cấp phát hòm đựng tiền, không còn điểm chi trả tại nhà dân, đảm bảo an toàn tuyệt đối nguồn tiền chi trả cho người hưởng trên địa bàn.

Với những cố gắng của 2 đơn vị bưu điện và BHXH, trung bình hằng tháng, qua hệ thống bưu điện, Cao Lộc chi trả khoảng 9 tỷ đồng cho gần 2.100 đối tượng hưởng lương hưu và trợ cấp xã hội trên địa bàn. Trong đó có trên 1.900 người hưởng lương hưu với tổng số tiền chi trả hằng tháng trên 7,5 tỷ đồng.

Ông Triệu Văn Giang, cán bộ hưởng lương hưu tại điểm chi trả Bưu điện Đồng Đăng cho biết: Giờ đi lĩnh hưu được nhanh lắm, cán bộ bưu điện đã thực hiện việc đếm, chia tách tiền theo từng đối tượng hưởng nên chúng tôi nhận chỉ việc đếm lại, đảm bảo không thiếu một đồng kể cả tiền lẻ. Lĩnh nhanh, đảm bảo an toàn nữa nên cán bộ hưu trí nào cũng thấy phấn khởi, mong đến ngày lĩnh lương.

Việc khắc phục tồn tại một cách kịp thời như vậy là do có sự phối hợp chặt chẽ giữa hai đơn vị bưu điện và BHXH huyện. Chính vì vậy, trong các kỳ chi trả, BHXH huyện thường xuyên phân công cán bộ giám sát, hỗ trợ nghiệp vụ và tạo điều kiện thuận lợi cho Bưu điện trong thực hiện việc chi trả cũng như phối hợp trong công tác quản lý người hưởng, xác nhận hồ sơ giải quyết chế độ cho đối tượng.

Bà Phạm Thị Thanh Hiếu, Phó Giám đốc phụ trách BHXH huyện Cao Lộc cho biết: Trên cơ sở những kết quả đạt được trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp xã hội qua hệ thống bưu điện, thời gian tới, chúng tôi tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bưu điện Cao Lộc, bưu điện Đồng Đăng thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác chi trả chế độ, chính sách BHXH. Đồng thời thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác chi trả lương hưu và trợ cấp tại các điểm chi trả trên địa bàn theo kế hoạch đề ra. Cùng với công tác chi trả, chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với bưu điện trong tuyên truyền, tư vấn về chính sách BHXH, BHYT, qua đó khai thác thêm nhiều đối tượng tự nguyện tham gia BHXH, BHYT, góp phần thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu trong năm mới.

THANH HUYỀN