Thứ sáu,  03/04/2020

Tháng 9/2020 sẽ có Nghị định mới quy định lương tối thiểu vùng 2021?

Chính phủ giao Bộ LĐ-TB-XH chủ trì, theo dõi, đánh giá việc xây dựng Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng, hoàn thành trong tháng 9/2020.

Đây là nội dung được nêu tại Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát kinh tế – xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

Theo đó, Chính phủ giao Bộ Lao động, thương binh và Xã hội chủ trì theo dõi, đánh giá việc xây dựng Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động theo hợp đồng lao động.

Việc này phải hoàn thành trong tháng 9/2020, trình Chính phủ xem xét và kịp thời ban hành để Nghị định chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2021.

Liên quan đến lương tối thiểu đối với người lao động, một trong những nhiệm vụ mà Chính phủ yêu cầu Bộ Lao động, thương binh và Xã hội thực hiện còn có báo cáo về xác định tiền lương tối thiểu theo giờ, hoàn thành trong tháng 11/2020./.

Theo VOV