Thứ tư,  21/10/2020

Trên 115 triệu đồng hỗ trợ khắc phục thiên tai và phòng, chống dịch

LSO-Sáng nay (10/4), tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Sở Giáo dục – Đào tạo và các đơn vị trực thuộc đến trao hơn 115 triệu đồng hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai và công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.


Sở Giáo dục và Đào tạo ủng hộ kinh phí khắc phục
thiên tai và phòng, chống dịch bệnh

Số tiền trên là kết quả kêu gọi, vận động công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan và các đơn vị trực thuộc sở đóng góp, giúp đỡ Nhân dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai khắc phục khó khăn, sớm ổn định cuộc sống; hỗ trợ các lực lượng trực tiếp tham gia phòng, chống dịch  Covid-19 trên địa bàn.

Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cảm ơn nghĩa cử cao đẹp của đơn vị và hứa sẽ sớm chuyển những đóng góp trên đến đúng đối tượng, đúng mục đích.

HOÀNG HUẤN