Thứ năm,  25/02/2021

Ký kết quy chế phối hợp trong việc thực hiện kết nối liên thông dữ liệu đăng ký khai sinh để cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi

LSO-Chiều nay (12/5), Sở Tư pháp phối hợp với Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp trong việc thực hiện kết nối liên thông dữ liệu đăng ký khai sinh để cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh.


Lãnh đạo Sở Tư pháp và BHXH tỉnh ký kết quy chế phối hợp

Ngày 15/5/2015, Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT hướng dẫn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi. Theo đó, Sở Tư pháp có trách nhiệm phối hợp với cơ quan BHXH tỉnh tổ chức triển khai và hướng dẫn nghiệp vụ có liên quan trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý của mình nhằm đảm bảo việc thực hiện liên thông dữ liệu đăng ký khai sinh, cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi trên phần mềm đăng ký khai sinh điện tử cho các cơ quan đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh.

Ngày 24/2/2020, Sở Tư pháp đã ban hành Công văn số 615/STP-HCTP&BTTP về việc kết nối liên thông dữ liệu khai sinh, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi để chỉ đạo phòng tư pháp cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh thực hiện các nội dung chỉ đạo của Bộ Tư pháp và chính thức chuyển dữ liệu đăng ký khai sinh sang cơ quan BHXH để cấp thẻ BHYT kể từ ngày 2/3/2020.

Quy chế phối hợp giữa Sở Tư pháp và BHXH tỉnh trong việc thực hiện kết nối liên thông dữ liệu đăng ký khai sinh để cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi gồm 3 chương (quy định chung; quy trình phối hợp liên thông các thủ tục hành chính đăng ký khai sinh, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi; tổ chức thực hiện) với 15 điều nêu rõ phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, nguyên tắc, nội dung, phương thức phối hợp, hồ sơ thực hiện liên thông, việc tiếp nhận và chuyển trả kết quả, thời gian thực hiện liên thông, trách nhiệm cụ thể của các bên…

Quy chế có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, sau khi ký kết quy chế, hai ngành giao Phòng Quản lý thu, BHXH tỉnh và Phòng Hành chính Tư pháp và Bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp làm đơn vị đầu mối chủ trì triển khai các nhiệm vụ tại quy chế.

THANH HUYỀN