Thứ hai,  26/10/2020

Đoàn công tác Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội kiểm tra, giám sát tại Lạng Sơn

LSO-Hôm nay (15/5), đoàn công tác của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) do đồng chí Lê Quân, Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH làm trưởng đoàn đã kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 tại tỉnh Lạng Sơn.


Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu ý kiến
tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ LĐTB&XH

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể của tỉnh.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ LĐTB&XH, UBND tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành nghiêm túc triển khai thực hiện Nghị quyết 42 của Chính phủ và Quyết định 15 của Thủ tướng Chính phủ.

Đến hết ngày 12/5/2020, toàn tỉnh đã chi trả cho các nhóm đối tượng người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo là 193.587 đối tượng, tổng kinh phí chi trả trên 161,3 tỷ đồng, đạt 98,4%.

Đối với các nhóm đối tượng còn lại, tính đến thời điểm báo cáo, toàn tỉnh có 18 doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị xác nhận lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất, Sở LĐTB&XH đã xác nhận cho 11 doanh nghiệp đủ điều kiện.

Hiện nay, toàn tỉnh có 235 doanh nghiệp có báo cáo bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19; tổng số lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 tính đến ngày 12/5/2020 là 2.549 người.

Đối với nhóm các đối tượng là người lao động bị tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ không lương; người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng chưa đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; lao động không có giao kết hợp đồng lao động, mất việc làm; hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh doanh, theo rà soát đến hết ngày 12/5/2020, toàn tỉnh có 19.378 đối tượng.

Với các nhóm đối tượng trên, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở LĐTB&XH phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và  UBND các huyện, thành phố tiếp tục khẩn trương triển khai rà soát, thẩm định trình phê duyệt để thực hiện chi trả trong tháng 5/2020.


Đồng chí Lê Quân, Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH phát biểu kết luận
cuộc kiểm tra tại thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng

Tại buổi kiểm tra, Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH biểu dương kết quả của tỉnh Lạng Sơn trong thực hiện gói chính sách an sinh xã hội của Chính phủ và khẳng định Lạng Sơn là một tỉnh thực hiện xong sớm, hiệu quả chính sách này trong đợt 1.

Đồng chí Thứ trưởng đề nghị: Từ tỉnh đến cơ sở cần đẩy nhanh tiến độ rà soát, thống kê, phê duyệt danh sách và tổ chức chi trả cho các đối tượng còn lại với phương châm: đối tượng nào mà xác minh rõ rồi thì chi trả luôn, đối tượng nào chưa rõ thì chờ xác minh thêm.

Nhân dịp này, tỉnh nên rà soát tổng thể các hộ kinh doanh để nắm bắt chính xác và quản lý các hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cần thực hiện tốt công tác tuyên truyền, truyền thông đến các hội viên về chính sách này.

Đối với lao động tự do, tỉnh cần chỉ đạo ngành lao động và BHXH tăng cường tuyên truyền, truyền thông về BHXH tự nguyện cho số lao động này để họ tham gia nhằm đảm bảo quyền lợi của người lao động. Qua đó đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện và tăng nguồn quỹ an sinh xã hội.

Đối với lao động đi bốc vác ở biên giới không thuộc chính sách, tỉnh cần xem xét hỗ trợ dựa trên nguồn kinh phí của địa phương.

Đối với các đề xuất, kiến nghị của tỉnh và cấp cơ sở, đoàn công tác sẽ tổng hợp, xem xét và có ý kiến chỉ đạo, giải quyết trong thời gian tới.


Đoàn công tác của Bộ LĐTB&XH, lãnh đạo UBND tỉnh
kiểm tra thực tế hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng

Trong chương trình, đoàn công tác của Bộ LĐTB&XH đã kiểm tra thực tế tại thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng và đến thăm, làm việc với Sở LĐTB&XH.

THANH HUYỀN