Thứ tư,  20/01/2021

Cải cách mạnh mẽ, hướng tới nền hành chính phục vụ

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế về an sinh xã hội đang diễn ra mạnh mẽ trên thế giới và khu vực; thời gian qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã tập trung mọi nguồn lực, triển khai nhiều giải pháp mạnh mẽ, cắt giảm tối đa thủ tục hành chính (TTHC), thời gian, chi phí cho người dân và doanh nghiệp trong thực hiện các giao dịch về BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT)…, được Chính phủ cùng cộng đồng doanh nghiệp và người dân ghi nhận, đánh giá cao.
Cải cách mạnh mẽ, hướng tới nền hành chính phục vụ

BHXH Việt Nam đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động nghiệp vụ. 

 

Cắt giảm thủ tục, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

Theo quy định của Luật BHXH sửa đổi năm 2014, người lao động (NLĐ) có quyền được cấp và quản lý sổ BHXH. Theo đó, doanh nghiệp sẽ không phải thực hiện lưu giữ, quản lý sổ BHXH cho NLĐ. Để triển khai thực hiện quy định nêu trên, từ tháng 10-2016, BHXH Việt Nam đã tiến hành rà soát và trả sổ BHXH cho NLĐ. Đến hết năm 2018, ngành BHXH đã cơ bản hoàn thành công tác rà soát và bàn giao 13,3 triệu sổ đến tận tay NLĐ, đạt tỷ lệ 99,28% tổng số NLĐ đang tham gia. Đến nay, 100% doanh nghiệp đã giảm được thời gian và nhân lực để cập nhật và lưu trữ sổ BHXH. Việc bàn giao sổ BHXH đã mang lại nhiều ý nghĩa thiết thực: NLĐ nắm được đầy đủ thông tin về quá trình tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp của mình; đồng thời, hằng năm được cơ quan BHXH gửi thông báo về mức đóng và thời gian tham gia bảo hiểm trong năm; có thể tự tra cứu thông tin về quá trình tham gia của mình trên Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam.

Không chỉ giảm thời gian, nhân lực trong việc quản lý sổ BHXH cho NLĐ, từ năm 2018, doanh nghiệp còn tiếp tục được “hưởng lợi” khi không phải rà soát, lập danh sách đề nghị đổi thẻ BHYT hằng năm cho NLĐ. Nếu như thời điểm trước tháng 8-2017, các doanh nghiệp phải tiến hành rà soát, lập danh sách đề nghị đổi thẻ BHYT hằng năm cho NLĐ, nhưng từ tháng 9-2017 đến nay, BHXH Việt Nam đã xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung để quản lý thẻ BHYT. Theo đó, thẻ BHYT của NLĐ đang làm việc tại doanh nghiệp được cơ quan BHXH gia hạn tự động. Những thay đổi nêu trên mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp và người sử dụng thẻ BHYT, đặc biệt doanh nghiệp được cắt giảm đáng kể thời gian thực hiện các thủ tục đề nghị gia hạn thẻ, nhận thẻ, chuyển thẻ BHYT đến từng NLĐ.

Bên cạnh đó, BHXH Việt Nam cũng đơn giản hóa thành phần hồ sơ, thiết kế lại biểu mẫu kê khai giúp doanh nghiệp giảm thời gian cập nhật các thông tin đề nghị giải quyết các chế độ BHXH cho NLĐ. Những sửa đổi này đã góp phần giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian khi xử lý những công việc liên quan đến đề nghị giải quyết các chế độ bảo hiểm ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong tháng cho NLĐ…

Vì mục tiêu phục vụ người dân và doanh nghiệp

Hiện, với việc đẩy mạnh phát triển hệ thống tương tác đa phương tiện với người dân và doanh nghiệp, việc thực hiện thông báo về quá trình tiếp nhận, giải quyết TTHC của ngành BHXH đến người dân, doanh nghiệp ngày càng được rút ngắn về thời gian, đa dạng về hình thức như: gửi thư điện tử, tin nhắn văn bản. Từ năm 2017, ngành BHXH bắt đầu triển khai hình thức kê khai nộp BHXH qua giao dịch điện tử, giúp doanh nghiệp giảm được thời gian đi lại chờ đợi khi nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan BHXH. Theo đó, thời hạn nhận thông báo xác nhận hồ sơ giao dịch điện tử và thời gian chờ đợi chấp nhận việc hoàn tất hồ sơ đã được rút ngắn, chỉ còn tối đa hai giờ trong ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ BHXH điện tử của tổ chức, cá nhân. BHXH Việt Nam cũng chính thức nâng cấp và cung cấp miễn phí phần mềm kê khai nộp BHXH (Phần mềm K- BHXH) lên phiên bản web để hỗ trợ đơn vị sử dụng lao động và cá nhân tham gia giao dịch điện tử với cơ quan BHXH từ tháng 8-2019…

Đồng thời, với việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin (CNTT), ngành BHXH đã tích hợp, liên thông các phần mềm nghiệp vụ nhằm kiểm tra, đối chiếu dữ liệu thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT với phần mềm xét duyệt hồ sơ hưởng và chi trả các chế độ BHXH, cho nên đã rút ngắn được thời hạn giải quyết chế độ BHXH cho NLĐ. Đồng thời, việc đẩy mạnh chi trả qua tài khoản cá nhân của NLĐ đã góp phần giảm thời gian của doanh nghiệp và NLĐ khi doanh nghiệp nhận và trực tiếp chi trả các chế độ BHXH ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho NLĐ.

Cùng với việc đơn giản hóa các TTHC, hiện nay BHXH Việt Nam đã triển khai thực hiện 18 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công của ngành và từ ngày 9-12-2019 đã thực hiện dịch vụ công cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Mọi cá nhân khi có yêu cầu cấp lại thẻ BHYT mà không thay đổi thông tin chỉ cần có một thiết bị điện tử (máy tính, điện thoại) có kết nối in-tơ-nét, truy cập địa chỉ https://www.dichvucong.gov.vn là có thể thực hiện đề nghị cấp lại thẻ BHYT (do hỏng hoặc mất) thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia.

Có thể thấy, những nỗ lực của ngành BHXH trong việc đẩy mạnh cải cách TTHC, ứng dụng CNTT đã kịp thời tháo gỡ các rào cản hành chính, tiết kiệm đáng kể chi phí, thời gian giao dịch cho doanh nghiệp, người dân với cơ quan BHXH, được Chính phủ và người dân ghi nhận, đánh giá cao. Thời gian tới, BHXH Việt Nam tiếp tục thực hiện cải cách TTHC, tích hợp các dịch vụ công thuộc thẩm quyền giải quyết ở mức độ 3 và mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công quốc gia theo lộ trình, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của ngành BHXH.

Theo Nhandan