Thứ bảy,  27/02/2021

Đồng bộ các giải pháp phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện

(LSO) – Năm 2020, theo chỉ tiêu Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam giao, Lạng Sơn cần phát triển hơn 17.000 đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, tăng gần gấp đôi so với năm 2019. Để hoàn thành chỉ tiêu trên, ngành BHXH đã triển khai đồng bộ các giải pháp.

Ngay từ đầu năm, BHXH tỉnh đã xây dựng kế hoạch truyền thông, phát triển đối tượng tham gia theo từng giai đoạn để phát triển, mở rộng đối tượng tham gia BHXH, bảo hiểm y tế nói chung và BHXH tự nguyện nói riêng. Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 nên kế hoạch truyền thông, phát triển đối tượng của tỉnh trong 4 tháng đầu năm bị ảnh hưởng. Trong những tháng đầu năm, BHXH tỉnh chỉ thực hiện được các hình thức truyền thông gián tiếp như: tuyên truyền qua các phương tiện truyền thông đại chúng, qua mạng xã hội, băng rôn, áp phích… dẫn đến việc phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện gặp khó khăn. Bên cạnh đó, tình hình dịch bệnh cũng gây ảnh hưởng không nhỏ đến kinh tế của người lao động dẫn đến nhu cầu tham gia bảo hiểm của người lao động bị hạn chế.

Lãnh đạo Bưu điện tỉnh trao thưởng động viên, khích lệ các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt ra quân tuyên truyền, thi đua phát triển BHXH tự nguyện tháng 5/2020

Tính đến hết tháng 4/2020, số người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp toàn tỉnh là 747.712 người, đạt 98,9% kế hoạch BHXH Việt Nam giao (còn thiếu 8.492 người), tăng 3.959 người (0,5%) so với cùng kỳ năm 2019 và tăng 3.731 người (0,5%) so với số liệu đến hết năm 2019. Tuy nhiên, trong đó, số người tham gia BHXH tự nguyện chỉ có 8.475 người, đạt trên 49% kế hoạch, giảm 300 người (4,6%) so với số liệu đến hết năm 2019.

Hiện nay, toàn tỉnh có các hệ thống đại lý thu đang hoạt động gồm: bưu điện, UBND thị trấn, xã, phường; các tổ chức hội phụ nữ, nông dân, tổ thu BHXH huyện. Tính đến hết tháng 4/2020, các đại lý thu này đã phát triển được 803 người tham gia BHXH tự nguyện, trong đó, hệ thống đại lý bưu điện phát triển được 580 người. Bà Phan Thị Hải Huyền, Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh cho biết: Cùng kỳ năm ngoái bưu điện đã thực hiện gần đạt chỉ tiêu phát triển BHXH tự nguyện, năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh nên việc thực hiện kế hoạch bị ảnh hưởng nhiều. Trong khó khăn chung ấy, chúng tôi đã triển khai các hình thức tuyên truyền qua mạng xã hội như: facebook, zalo để tư vấn về chính sách BHXH tự nguyện cho người lao động. Ngày 16/5 vừa qua chúng tôi đã tổ chức ra quân tuyên truyền, thi đua phát triển khai thác đối tượng tham gia BHXH tự nguyện và trao thưởng động viên cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Qua đó quyết tâm, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu phát triển BHXH tự nguyện năm 2020.

Một trong những giải pháp truyền thông để phát triển đối tượng BHXH tự nguyện của ngành là tiếp tục mở rộng hệ thống đại lý thu. Trong tháng 4/2020, BHXH tỉnh đã ký hợp đồng Đại lý thu BHXH, bảo hiểm y tế với Viettel Lạng Sơn, qua đó thêm kênh tuyên truyền về chính sách bảo hiểm đến người dân.

Bà Vũ Thanh Phương, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng, BHXH tỉnh cho biết: Chúng tôi đã chủ động lồng ghép tuyên truyền chính sách về bảo hiểm tại các buổi làm việc trực tiếp tại đơn vị; tuyên truyền tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của cơ quan BHXH và tại Trung tâm Phục vụ hành chính công. Cùng với đó, phối hợp với các cơ quan báo, đài trên địa bàn tỉnh tuyên truyền về hoạt động của ngành BHXH; các chính sách phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình nhằm đưa chính sách đến  người dân.

Để công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện từ nay đến hết năm 2020 đạt hiệu quả, BHXH tỉnh đã xây dựng các giải pháp đồng bộ thực hiện. Bà Nguyễn Hồng Thịnh, Phó Giám đốc BHXH tỉnh cho biết: BHXH tỉnh đã tăng cường công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh trong việc chỉ đạo triển khai thực hiện chế độ chính sách trên địa bàn, xây dựng kế hoạch phát triển đối tượng tham gia. Đồng thời tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan thông tấn báo chí, các đại lý thu tổ chức hoạt động truyền thông, đặc biệt là tổ chức các hội nghị tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở để truyền tải thông tin về các chế độ, chính sách BHXH, bảo hiểm y tế đến người dân, quyết tâm vượt qua khó khăn, hoàn thành chỉ tiêu được giao.

THANH HUYỀN