Thứ ba,  26/01/2021

Ra quân hưởng ứng “Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân”

LSO-Sáng nay (23/5), BHXH Việt Nam phối hợp với Bưu điện Việt Nam tổ chức lễ ra quân hưởng ứng “Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân” – Tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện đồng bộ từ trung ương đến cấp tỉnh, huyện trên phạm vi toàn quốc.

Dự lễ ra quân tại điểm cầu trung ương có đồng chí Phạm Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; lãnh đạo các đơn vị, ngành chức năng liên quan.

Tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn, dự lễ ra quân có đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp của tỉnh; lãnh đạo một số  sở, ban, ngành, đoàn thể.

Ngày 21/11/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1676/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền BHXH, đồng thời quyết định lấy tháng 5 là “Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân”.

Trong thời gian qua, ngành BHXH và bưu điện đã phối hợp thực hiện tốt việc quản lý, chi trả cho gần 30.000 người hưởng lương hưu, trợ cấp xã hội, đồng thời khai thác thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch được giao.

Đến nay, tỉnh Lạng Sơn có 61.649 người tham gia BHXH, trong đó, tham gia BHXH tự nguyện là 8.475 người; tham gia BHYT là 739.578 người.

Chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao cho Lạng Sơn năm 2020 là phát triển trên 17.000 người tham gia BHXH tự nguyện. Vì vậy, mục tiêu của đợt ra quân này, 2 ngành BHXH và Bưu điện tỉnh phấn đấu hoàn thành 60% chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 trong 6 tháng đầu năm nay.


Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
phát biểu chỉ đạo tại lễ ra quân tuyên truyền

Phát biểu tại lễ ra quân, đồng chí Dương Xuân Huyên đề nghị: Các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các chính sách BHXH, BHYT của Đảng, Nhà nước; khuyến khích, vận động nhân dân tham gia BHXH để BHXH thực sự là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, từng bước mở rộng diện bao phủ BHXH, hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân.

UBND các huyện, thành phố xây dựng chỉ tiêu phát triển các đối tượng tham gia BHXH tại địa phương. Các sở, ngành liên quan, các hệ thống đại lý thu tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp với ngành BHXH và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện việc tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, đặc biệt là BHXH tự nguyện đến với nhân dân trên địa bàn.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo BHXH tỉnh tăng cường tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong việc tổ chức, thực hiện chính sách BHXH, BHYT.  Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan thực hiện tốt chính sách BHXH, đặc biệt trong công tác thông tin tuyên truyền.

Cùng với đó thực hiện tốt chính sách BHXH, tích cực triển khai các giải pháp đột phá để thực hiện cải cách hành chính và tạo điều kiện thuận lợi nhất về thủ tục, hồ sơ để người dân đăng ký tham gia BHXH tự nguyện.


Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (ở giữa) và
lãnh đạo 2 ngành BHXH tỉnh, Bưu điện tỉnh phát lệnh ra quân
Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân trên địa bàn tỉnh

Sau lễ phát động, cán bộ, nhân viên của ngành BHXH tỉnh và Bưu điện tỉnh đã đồng loạt diễu hành tuyên truyền lưu động trên các trục đường chính của thành phố Lạng Sơn.

THANH HUYỀN