Thứ bảy,  05/12/2020

Họp Ban tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lạng Sơn lần thứ V

LSO-Sáng nay (29/5), đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V, năm 2020 chủ trì cuộc họp về công tác chuẩn bị nội dung, kế hoạch tổ chức đại hội.

Tại cuộc họp, các thành viên Ban tổ chức Đại hội đã tập trung thảo luận một số nội dung như: chủ đề đại hội, thời gian, địa điểm tổ chức đại hội; nội dung, chương trình đại hội, phân công nhiệm vụ cho các thành viên, số lượng đại biểu, lựa chọn các tấm gương điển hình tiên tiến để giao lưu và báo cáo tham luận tại đại hội.

Các thành viên cũng tập trung thảo luận về xuất bản cuốn sách “Gương điển hình tiên tiến tiêu biểu của tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 – 2020”, dự trù kinh phí, trang trí khánh tiết và công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội.

Trong đó, thời gian dự kiến tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lạng Sơn lần thứ V, năm 2020 vào ngày 18 – 19/8/2020.


Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội ghi nhận những ý kiến đóng góp của các thành viên Ban Tổ chức.

Đồng chí đề nghị: Các cơ quan, đơn vị tiếp tục tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến hoàn thành trong quý II/2020 theo đúng kế hoạch. Các cơ quan báo chí của tỉnh tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh.

Sở Nội vụ đôn đốc các thành viên Ban tổ chức thành lập các tiểu ban như: nội dung, phục vụ, an ninh và chăm sóc sức khỏe; phân công nhiệm vụ cho từng thành viên cụ thể. Đối với tham luận, các thành viên Ban Tổ chức cần đề xuất thêm các đơn vị, cá nhân điển hình gửi Ban Tổ chức để lựa chọn trong cuộc họp tiếp theo.

Sở Tài chính rà soát lại các mục chi đúng quy định, không gây lãng phí. Đối với danh sách viết về “Gương điển hình tiên tiến tiêu biểu của tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 – 2020”, các thành viên Ban Tổ chức cần sớm lên danh sách những tấm gương thực sự điển hình gửi Ban Tổ chức để thống nhất lựa chọn phù hợp.

ĐĂNG THÙY