Thứ hai,  30/11/2020

Châu chấu gây hại ở huyện biên giới tỉnh Thanh Hóa

Tại một số xã ở huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, đang phát sinh, gia tăng châu chấu tre lưng vàng phá hại lúa, hoa màu, tre, luồng của nhân dân.

Châu chấu gây hại ở huyện biên giới tỉnh Thanh Hóa

Châu chấu gây hại trên diện tích ngô.

Theo khảo sát, đánh giá của cơ quan chuyên môn, châu chấu tre lưng vàng xuất hiện trên lúa, hoa màu, rừng luồng, nứa, vầu, le…, mật độ phổ biến 10 con/m2, cao 30 con/m2 và cục bộ có tới 120 con/m2.

Trên diện tích lúa nước chưa thu hoạch, nhiều loài cây trồng ở các bản: Cang, Bóng, Chai, xã Mường Chanh, diện tích rừng le, rừng luồng ở xã Mường Lý cũng xuất hiện châu chấu gây hại, nâng tổng diện tích xuất hiện châu chấu gây hại lên khoảng 20 ha. Lực lượng bảo vệ thực vật ở huyện Mường Lát hướng dẫn nhân dân, cán bộ các tổ chức đoàn thể cùng lực lượng vũ trang dùng các dụng cụ như lưới, vợt, thắp đèn đánh bẫy, bắt, thu gom, xử lý khu vực châu chấu khu trú; đồng thời sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong danh mục được phép sử dụng tại Việt Nam phun đồng loạt, tập trung, diệt trừ châu chấu.

Cơ quan chuyên môn khuyến cáo nông dân không chăn, thả gia súc, gia cầm trên diện tích phun thuốc bảo vệ thực vật diệt châu chấu. Mạng lưới bảo vệ thực vật tiếp tục điều tra, giám sát theo dõi chặt chẽ tình hình, thời gian châu chấu non nở, phạm vi gây hại, hướng di chuyển, các điểm châu chấu tre co cụm, đẻ trứng… để chủ động thực thi biện pháp phòng trừ sớm, không để châu châu lây lan, bùng phát diện rộng.

Theo Nhandan