Thứ hai,  06/07/2020

Hội đồng Trẻ em thành phố Lạng Sơn:Tổ chức diễn đàn “Trẻ em với vấn đề an toàn trên môi trường mạng, giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống”

(LSO) – Ngày 3/6/2020, Hội đồng Trẻ em thành phố Lạng Sơn tổ chức diễn đàn “Trẻ em với vấn đề an toàn trên môi trường mạng; trẻ em với vấn đề giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống”. Tham gia diễn đàn có 18 tổng phụ trách đội, 20 học sinh là thành viên Hội đồng trẻ em trên địa bàn thành phố.

Ra mắt các chức danh Hội Đồng trẻ em thành phố Lạng Sơn

Tại diễn dàn, đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố thông tin về tình hình học sinh trên địa bàn thành phố sử dụng mạng xã hội, mạng internet phục vụ học tập, giải trí; những nguy cơ mà các em có thể mắc phải nếu không được định hướng đúng…Sau khi nghe  thông tin, các thành viên hội đồng tập trung thảo luận một số vấn đề: biện pháp xử lý với những đối tượng có lối sống lệch chuẩn; mối nguy xâm hại trẻ em qua mạng xã hội; công tác quản lý dịch vụ trò chơi điện tử; học sinh kinh doanh trên mạng xã hội; cách loại bỏ những trang mạng có nội dung xấu độc, hành vi lừa đảo, lợi dụng… Các em cũng đề xuất một số nguyện vọng: cần có thêm các lớp giáo dục kỹ năng sống; tăng cường quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm trước cổng trường; sàng lọc, ngăn chặn nội dung xấu độc trên mạng xã hội; mở rộng không gian vui chơi cho thiếu nhi… Tại diễn đàn lần này, các em thống nhất chọn thông điệp của năm 2020 là “Không để trẻ em nào bị bỏ lại phía sau”.

Hội đồng Trẻ em thành phố là mô hình thí điểm được thành lập từ năm 2018 nhằm giúp trẻ em nói lên tiếng nói của mình đối với những vấn đề của xã hội, cũng như tạo môi trường để các em thể hiện vai trò, trách nhiệm của bản thân.

HOÀNG VƯƠNG