Thứ năm,  29/10/2020

Kết nối liên thông dữ liệu đăng ký khai sinh: Tạo thuận lợi trong cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi

(LSO) – Kết nối liên thông dữ liệu đăng ký khai sinh để cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho trẻ em dưới 6 tuổi là chủ trương liên ngành đã được ký kết và có các hướng dẫn cụ thể. Tại tỉnh Lạng Sơn, trên thực tế, công tác này đã được thực hiện từ tháng 3/2020. Trong tháng 5/2020, hai ngành: tư pháp và bảo hiểm xã hội (BHXH) đã tổ chức ký kết quy chế phối hợp trong thực hiện vấn đề này.

Trước khi thực hiện liên thông dữ liệu đăng ký khai sinh, nhiều hộ gia đình mất khoảng 2 tháng, thậm chí đến 3 tháng để làm các thủ tục khai sinh và được cấp thẻ BHYT cho các bé do phải đi lại kê khai nhiều thủ tục, giấy tờ. Nhưng từ ngày 2/3/2020, dữ liệu đăng ký khai sinh cho trẻ em dưới 6 tuổi tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn được liên thông với cơ sở dữ liệu BHXH để cấp thẻ BHYT đã tạo thuận lợi rất nhiều cho người dân.

Chị Nguyễn Thị Thảo, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn cho biết: Bé nhà tôi sinh vào cuối năm 2019, lúc đó chưa thực hiện liên thông dữ liệu nên đi làm các giấy tờ, thủ tục cho bé phải chờ gần 3 tháng. Nhưng mới đây, chị dâu tôi sinh cháu, đi làm thủ tục chưa đầy 1 tháng, bé đã có thẻ BHYT, gia đình không phải đi lại nhiều để kê khai, bổ sung các giấy tờ, thủ tục, giảm được nhiều công sức, chi phí, thời gian vào việc này.

Lãnh đạo Sở Tư pháp và BHXH tỉnh ký kết quy chế phối hợp trong việc thực hiện kết nối liên thông dữ liệu đăng ký khai sinh để cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh

Tìm hiểu quy trình cho thấy: hằng tháng, khi có phát sinh thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cán bộ văn hóa xã yêu cầu đối tượng kê khai tờ khai để lập danh sách đề nghị cấp mã số (mỗi tháng gửi 1 đợt hoặc 2 đợt tùy vào số lượng trẻ cần cấp thẻ), sau đó gửi bưu điện để thực hiện kê khai cấp mã số. Theo quy định, sau 2 giờ làm việc kể từ lúc nhận được danh sách của phường, xã, bưu điện phải cập nhật xong nhưng trên thực tế hiện nay mới triển khai thì phải mất vài ngày. Sau khi đã được cấp mã số, cán bộ văn hóa lập danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT gửi phòng lao động, thương binh và xã hội cấp huyện ký xác nhận (trong vòng 5 ngày), sau đó chuyển toàn bộ hồ sơ sang cơ quan BHXH để thực hiện cấp thẻ (khoảng 10 ngày). Như vậy, hồ sơ từ lúc đề nghị đến khi hoàn thành, đối tượng đề nghị được cấp thẻ mất khoảng trên dưới 20 ngày là xong, giảm tải rất nhiều cho người dân khi đi làm thủ tục này.

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Giám đốc Sở Tư pháp cho biết: Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Tư pháp về việc tiếp tục triển khai kết nối liên thông dữ liệu hộ tịch, Sở Tư pháp đã ban hành Công văn số 615/STP-HCTP&BTTP về việc kết nối liên thông dữ liệu khai sinh, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi để chỉ đạo phòng tư pháp cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh thực hiện các nội dung chỉ đạo của Bộ Tư pháp và chính thức chuyển dữ liệu đăng ký khai sinh sang cơ quan BHXH để cấp thẻ BHYT kể từ ngày 2/3/2020. Đến ngày 12/5/2020, hai ngành tư pháp và BHXH đã ký kết quy chế phối hợp nhằm thực hiện công tác này hiệu quả hơn.

Theo đó, BHXH tỉnh đã hướng dẫn việc thực hiện cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi liên thông với Cơ sở dữ liệu của Bộ Tư pháp đến BHXH các huyện và hệ thống bưu điện. Theo báo cáo của Văn phòng BHXH tỉnh, từ tháng 3 đến hết tháng 5/2020, cơ quan BHXH đã cấp 1.044 thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi, trong đó có 659 thẻ mới, 385 thẻ gia hạn. Thời gian thực hiện cấp thẻ sau khi liên thông dữ liệu được rút gọn, đẩy nhanh tiến độ hơn nhiều so với trước.

Bà Nguyễn Hồng Thịnh, Phó Giám đốc BHXH tỉnh khẳng định: Qua việc phối hợp thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi đã làm thay đổi cơ bản cách thức làm việc cũ, đơn giản hóa việc giải quyết các nhóm thủ tục hành chính trong đăng ký hộ tịch, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi. Việc áp dụng quy trình liên thông thực hiện các thủ tục hành chính cho thấy hiệu quả tích cực, giúp cơ quan quản lý nhà nước quản lý chặt chẽ hơn, khắc phục tình trạng trẻ em đã được đăng ký khai sinh nhưng chưa được cấp thẻ BHYT. Đồng thời góp phần tạo thuận lợi cho Nhân dân trong việc thực hiện  thủ tục hành chính liên quan đến vấn đề khai sinh cũng như cấp thẻ BHYT cho con em mình.

THANH HUYỀN