Chủ nhật,  29/11/2020

Hữu Lũng: Lan tỏa phong trào xây dựng gia đình văn hóa

(LSO) – Những năm qua, phong troà xây dựng gia đình văn hóa (GĐVH) trên địa bàn huyện Hữu Lũng được triển khai và tạo sức lan toả sâu rộng. Qua đó góp phần gìn giữ, phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp trong mỗi gia đình Việt, nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH).

Nhiều năm nay, gia đình ông Nông Văn Lợi, thôn Đồng Ngầu, xã Cai Kinh, huyện Hữu Lũng được người dân quý mến về lối sống mẫu mực, giản dị, chan hòa với làng xóm, tích cực tham gia các phong trào, hoạt động xã hội ở địa phương. Năm 2017 – 2018, gia đình ông đã đóng góp trên 10 triệu đồng và hiến hơn 360 m2 đất để làm đường bê tông. Trong phát triển kinh tế, ông Lợi luôn chịu khó học hỏi, tìm tòi, phát huy nghề trồng na cùng với việc tăng gia sản xuất, bình quân mỗi năm, gia đình ông thu nhập trên 900 triệu đồng. Gia đình ông Lợi đã đạt danh hiệu GĐVH liên tục từ năm 2000 đến nay và là GĐVH tiêu biểu của địa phương.

Người dân tìm hiểu kiến thức về công tác gia đình tại UBND xã Sơn Hà, huyện Hữu Lũng

Ông Lợi chia sẻ: Vợ chồng tôi quan niệm dù cuộc sống khó khăn, vất vả thì tình người vẫn là quan trọng nhất. Chúng tôi sống nhiệt tình với bà con, xóm giềng và dạy các con luôn phải biết giúp đỡ mọi người. Với tôi, ông bà, cha mẹ chính là tấm gương cho con, cháu. Nếu cha mẹ siêng năng lao động, biết quan tâm, dạy bảo con cái thì con cái cũng học theo như vậy. Hiện tại, các con của tôi đều trưởng thành và đã lập gia đình riêng với mức thu nhập tốt. Đây chính là niềm hạnh phúc của vợ chồng tôi.

Gia đình ông Lợi chỉ là một trong rất nhiều GĐVH tiêu biểu của huyện Hữu Lũng có nhiều đóng góp cho sự phát triển của địa phương. Ông Khổng Hồng Minh, Phó Trưởng Phòng Văn hóa – Thông tin huyện cho biết: Xây dựng GĐVH là nội dung quan trọng của phong trào TDĐKXDĐSVH. Hằng năm, Ban Chỉ đạo (BCĐ) phong trào TDĐKXDĐSVH huyện xây dựng kế hoạch, hướng dẫn cơ sở tổ chức đăng ký, bình xét và công nhận danh hiệu GĐVH theo quy chế. Công tác tuyên truyền nội dung các tiêu chí GĐVH được triển khai bằng nhiều hình thức như: cổ động trực quan, các hội nghị, sinh hoạt, lồng ghép trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao. Công tác kiểm tra, giám sát trong phong trào xây dựng GĐVH tại cơ sở được tổ chức thường xuyên…

Trong công tác tuyên truyền, hằng năm, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện phối hợp với Phòng Tư pháp tổ chức từ 2 đến 5 lớp bồi dưỡng kiến thức về công tác gia đình cho cán bộ và các tầng lớp nhân dân; tổ chức tuyên truyền tới 100% số xã, thị trấn từ 80 đến 100 buổi/năm với hàng ngàn lượt người nghe.

Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm 2020, UBND các xã, thị trấn đã triển khai trên 50 văn bản về chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH nói chung, công tác gia đình nói riêng. 24/24 xã, thị trấn đã thành lập BCĐ công tác gia đình cấp xã, các BCĐ tổ chức hướng dẫn tới các thôn, khu phố thực hiện có hiệu quả công tác gia đình, năm 2020, đã có 29.036/30.190 gia đình đăng ký danh hiệu GĐVH, đạt tỷ lệ 97,1%.

Phong trào xây dựng GĐVH của huyện còn được lồng ghép trong hoạt động với các đoàn thể, như: Hội Phụ nữ với phong trào “Gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, Hội Cựu chiến binh với phong trào “Gia đình hội viên gương mẫu”; Hội Người cao tuổi thực hiện “Ông bà mẫu mực, con cháu hiếu thảo”… Đặc biệt, để nâng cao chất lượng danh hiệu GĐVH, 15/24 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã xây dựng được mô hình CLB phòng chống bạo lực gia đình với 75 CLB Gia đình phát triển bền vững.

Qua các hoạt động trên đã tạo sự chuyển biến trong nhận thức, từng bước thay đổi nếp nghĩ, lối sống, cách làm của các gia đình trên địa bàn theo hướng tiến bộ hơn. Năm 2019, Hữu Lũng có 26.445/29.704 hộ được công nhận GĐVH, đạt 89,02% (cao thứ hai trên địa bàn tỉnh, sau thành phố Lạng Sơn). Nhiều xã có tỷ lệ GĐVH cao như: xã Đồng Tân 95%, thị trấn Hữu Lũng, xã Cai Kinh, Tân Thành đều đạt tỷ lệ GĐVH trên 94%… Toàn huyện có 190/213 khu dân cư đạt danh hiệu văn hóa, chiếm tỷ lệ 89,2%; UBND các xã, thị trấn đã biểu dương trên 1.200 hộ gia đình và khen thưởng 575 hộ gia đình đã có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào TDĐKXDĐSVH tại địa phương. Đặc biệt, từ năm 2019 đến nay, đã có 18 nhà văn hóa thôn được xây dựng với tổng kinh phí 5 tỷ đồng, trong đó hơn 50% là nguồn đóng góp từ nhân dân.

Kết quả từ phong trào xây dựng GĐVH của huyện Hữu Lũng đã góp phần quan trọng tạo  môi trường văn hóa lành mạnh, nhân lên những giá trị văn hóa đẹp trong đời sống cộng đồng.

TUYẾT MAI