Thứ sáu,  04/12/2020

Tăng cường các hoạt động phòng, chống ma túy

Bộ Y tế vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị tăng cường triển khai các hoạt động trong Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2020.
Ảnh minh họa

 

Cụ thể, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Y tế và Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, triển khai tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy theo nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 625/TTg-KGVX ngày 27/5/2020.

Tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động sản xuất, lưu thông, bảo quản, sử dụng các thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc, thuốc dạng phối hợp có chứa hoạt chất gây nghiện, hướng thần và tiền chất tại các cơ sở dược, các cơ sở y tế để kiểm soát tránh lạm dụng, thất thoát, thẩm lậu và sử dụng mục đích ngoài điều trị. Không để tội phạm lợi dụng sản xuất ma túy tổng hợp. Xử lý hoặc kiến nghị xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy hiệu quả, thiết thực bám sát các nhiệm vụ và nội dung trọng tâm.

Bộ Y tế đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện tốt các nội dung trên, báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Y tế (qua Thanh tra Bộ là đơn vị thường trực Tiểu ban Phòng, chống ma túy của Bộ Y tế) trước ngày 10/7/2020.

Theo Chinhphu