Thứ hai,  30/11/2020

Kiểm tra việc giám sát thực hiện hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid–19 tại thành phố Lạng Sơn

LSO-Ngày 16/6/2020, đoàn công tác của tỉnh gồm các đơn vị: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và các tổ chức đoàn thể của tỉnh làm việc với Ủy ban MTTQ thành phố Lạng Sơn, đại diện UBND phường Tam Thanh và các ban, ngành, đoàn thể liên quan của thành phố để kiểm tra, đánh giá kết quả giám sát việc các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo gói hỗ trợ của Thủ tướng Chính phủ.


Đoàn kiểm tra làm việc với Ủy ban MTTQ thành phố Lạng Sơn

Theo báo cáo của Ủy ban MTTQ thành phố Lạng Sơn, trên địa bàn có 2.445 đối tượng và gia đình gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 được hỗ trợ. Trong quá trình triển khai chính sách, Ủy ban MTTQ thành phố, các tổ chức thành viên và cơ quan liên quan thành lập đoàn giám sát và tổ chức giám sát trực tiếp việc thực hiện chính sách đối với UBND phường Tam Thanh; giám sát gián tiếp qua báo cáo đối với 7 phường, xã còn lại. Về phía cơ sở, Ủy ban MTTQ các phường, xã đã phối hợp tổ chức giám sát việc rà soát, lập danh sách các đối tượng được hưởng chính sách; giám sát trực tiếp tại các điểm thực hiện chi trả hỗ trợ.

Qua giám sát, phát hiện 4 trường hợp được nhận chính sách 2 lần, lập danh sách trùng, không phải đối tượng, qua đó kịp thời điều chỉnh, thu hồi.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung làm rõ thêm những vấn đề mà đoàn kiểm tra quan tâm. Trong đó, tập trung vào công tác tổ chức rà soát, lập danh sách và thực hiện chi trả cho các đối tượng; những vướng mắc nảy sinh trong quá trình triển khai tình hình dư luận xã hội và phản hồi của Nhân dân…

Đoàn kiểm tra đánh giá cao sự chủ động ngay từ đầu của Ủy ban MTTQ thành phố trong giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Đoàn kiểm tra đề nghị: Ủy ban MTTQ thành phố tiếp tục phối hợp rà soát, lập danh sách các đối tượng được chi trả theo quy định; MTTQ các phường, xã quan tâm giám sát việc thực hiện chi trả chính sách cho các đối tượng, giám sát việc thực hiện niêm yết danh sách, đảm bảo công khai, minh bạch; đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền về gói hỗ trợ này để người dân hiểu, tránh gây bức xúc; tuyên truyền, vận động Nhân dân vừa tham gia phòng chống dịch, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế…


Đoàn công tác kiểm tra thực tế và tặng quà gia đình bà Nguyễn Thị Hoa,
tổ 4, khối 10, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn

Trong chương trình, đoàn đã kiểm tra thực tế và tặng quà 2 hộ gia đình gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn.   

HOÀNG HUẤN