Theo đó, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) nhận được thông tin phản ánh, Viện Đào tạo và Phát triển nhân lực – Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp phối hợp Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội (Trường đại học Nguyễn Tất Thành) chiêu sinh khóa đào tạo về nghiệp vụ giáo dục nghề nghiệp có thu học phí. Học viên sau khi học được cấp chứng chỉ của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.

(Ảnh mang tính minh họa. Ảnh: TB) 

 

Về việc này, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp thông báo, theo quyết định số 29/2017/QĐ-TTg ngày 3-7-2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Cơ cấu tổ chức của Tổng cục này không có cơ quan nào là Viện Đào tạo và Phát triển nhân lực trực thuộc Tổng cục.

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp không có chủ trương phối hợp với Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành để tổ chức đào tạo nghiệp vụ quản lý giáo dục nghề nghiệp và thu học phí là năm triệu đồng/người. Cơ quan này cũng không cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo về nghiệp vụ quản lý giáo dục nghề nghiệp cho bất kỳ đơn vị nào ngoài Tổng cục tổ chức các lớp đào tạo nêu trên.

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp thông báo để các cơ sở giáo dục nghề nghiệp biết. Đồng thời, thông tin kịp thời về Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp để báo cáo các cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật, không làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp .

Liên quan đến vấn đề này, Tổng cục giáo dục nghề nghiệp cũng có công văn gửi Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị cơ quan này giám sát và yêu cầu Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội (Trường đại học Nguyễn Tất Thành), Viện Đào tạo và Phát triển nhân lực chấm dứt thông báo chiêu sinh các khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp. Sau đó, báo cáo thông tin trên về Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp để phản ánh các cơ quan chức năng xử lý./.