Thứ bảy,  27/02/2021

Lan tỏa phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”

(LSO) – Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, thời gian qua, các cấp công đoàn đã triển khai nhiều phong trào thi đua yêu nước, tiêu biểu là phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” . Từ đó tạo động lực cho đoàn viên thi đua lao động sản xuất, sáng tạo trong công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

   Nội dung thi đua cụ thể, thiết thực

Hiện nay, toàn tỉnh có hơn 45.600 công chức, viên chức, lao động (CCVCLĐ) với 1.375 công đoàn cơ sở (CĐCS). Để đoàn viên, người lao động tích cực tham gia phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, hằng năm Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã chỉ đạo LĐLĐ các huyện, thành phố, công đoàn ngành xây dựng kế hoạch và triển khai đến các CĐCS. Theo đó, các LĐLĐ huyện, thành phố, công đoàn ngành đã cụ thể hóa nội dung thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn, đặc thù công tác ngành, lĩnh vực. Đơn cử như: phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” trong các cơ quan hành chính từ cấp tỉnh đến cơ sở được gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành – trách nhiệm – liêm chính – sáng tạo” và Chỉ thị 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ngành giáo dục gắn với thực hiện phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”… Thông qua các phong trào thi đua, các cuộc vận động đã giúp đoàn viên, CCVCLĐ có thêm động lực, phấn đấu, rèn luyện  để phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Đoàn viên Công đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa tỉnh chăm sóc bệnh nhân tại Khoa Hồi sức cấp cứu 

Bà Phạm Thị Nhàn, Chủ tịch Công đoàn ngành y tế cho biết: Phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” được đoàn viên công đoàn ngành y tế triển khai thực hiện gắn với phong trào thi đua “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh”, “Xây dựng cơ sở y tế xanh – sạch – đẹp”. Với những nội dung cụ thể, phù hợp, trong 5 năm (2015 -2019), ngành đã có 352 đề tài, sáng kiến được đăng ký và thực hiện, nhiều đề tài đã góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh phục vụ Nhân dân, ổn định việc làm và đời sống cho đoàn viên, người lao động.

   Nhân rộng điển hình     

Để phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” có sức lan tỏa sâu rộng, các cấp công đoàn đã đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho CCVCLĐ về ý nghĩa của phong trào. Từ năm 2015 đến nay, các cấp công đoàn đã tổ chức tuyên truyền lồng ghép được hơn 24.000 cuộc cho 600.000 lượt đoàn viên, CCVCLĐ tham gia. Nội dung tập trung tuyên truyền các các văn bản pháp luật có liên quan và nội dung các phong trào, cuộc vận động…

Công nhân Tổ khoan gang, Công ty TNHH Bảo Long (Cao Lộc) gia công các bộ phận của máy bơm nước

Cùng với đó, các cấp công đoàn đã chú trọng làm tốt công tác thi đua – khen thưởng, chú trọng lựa chọn, bình xét, khen thưởng, đề xuất khen thưởng kịp thời nhằm tạo động lực thúc đẩy đoàn viên tích cực thi đua lao động sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn. Từ năm 2015 đến nay, CCVCLĐ toàn tỉnh đã có hàng nghìn giải pháp, sáng kiến được các cấp công nhận, trong đó có 12 cá nhân tiêu biểu xuất sắc được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng bằng lao động sáng tạo; 124 lượt CCVCLĐ đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh; hơn 9.000 lượt cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; 524 tập thể, 1.155 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh, Tổng LĐLĐ Việt Nam khen thưởng; trong đó tỷ lệ lao động trực tiếp chiếm trên 70%. Anh Nguyễn Minh Tú, đoàn viên CĐCS Trường THPT Chuyên Chu Văn An cho biết: Hưởng ứng phong trào thi đua “Lao động giỏi – lao động sáng tạo”, tôi đã tích cực nghiên cứu nâng cao chất lượng dạy và học. Trong 12 năm công tác, tôi đã có 19 công trình, sáng kiến có tính ứng dụng cao trong giảng dạy. Trong đó có 4 đề tài đạt giải Cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh; 1 đề tài đạt giải khoa học kỹ thuật quốc gia; 6 lần nhận bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND tỉnh, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Ông Lý Đức Thanh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cho biết: Xác định “Lao động giỏi – lao động sáng tạo” là phong trào thi đua trọng tâm xuyên suốt trong hoạt động của tổ chức công đoàn, động viên CCVCLĐ phát huy tính năng động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thời gian tới, các cấp công đoàn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể CNVCLĐ; động viên người lao động tích cực tham gia vào các hoạt động sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đưa các ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Chú trọng biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc, nhân rộng điển hình tiên tiến; tạo điều kiện cho CNVCLĐ thi đua học tập, nâng cao trình độ để xứng đáng là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

NGỌC HIẾU – DƯƠNG DUYÊN