Thứ ba,  28/01/2020

Công đoàn chăm lo đời sống nữ CNVC-LĐ: Hành động thiết thực vì sự tiến bộ của phụ nữ

LSO-Hệ thống tổ chức công đoàn toàn tỉnh hiện có tổng số 43.544 công nhân viên chức – lao động (CNVC- LĐ), trong đó nữ là 20.592 người, chiếm 60,2%. Những năm qua, đội ngũ CNVC- LĐ nói chung, nữ nói riêng đã và đang đóng góp công sức, trí tuệ của mình trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, mang lại hiệu quả rất tích cực. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều nữ CNVC-LĐ đời sống còn khó khăn, không ít chị em làm việc tại một số cơ quan, doanh nghiệp chưa được chủ sử dụng lao động quan tâm thực hiện các chế độ đối với lao động nữ, thậm chí có những chị em được trả công chưa tương xứng với sức lao động bỏ ra... Vậy, việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, tạo điều kiện giúp đỡ và nâng cao đời sống cho nữ CNVC-LĐ là việc làm vô cùng quan trọng và khẩn thiết. Phát huy vai trò của mình, thời gian qua, tổ chức công đoàn đã tham gia có hiệu quả vào công việc này.Nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, đồng...

LSO-Hệ thống tổ chức công đoàn toàn tỉnh hiện có tổng số 43.544 công nhân viên chức – lao động (CNVC- LĐ), trong đó nữ là 20.592 người, chiếm 60,2%. Những năm qua, đội ngũ CNVC- LĐ nói chung, nữ nói riêng đã và đang đóng góp công sức, trí tuệ của mình trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, mang lại hiệu quả rất tích cực.
Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều nữ CNVC-LĐ đời sống còn khó khăn, không ít chị em làm việc tại một số cơ quan, doanh nghiệp chưa được chủ sử dụng lao động quan tâm thực hiện các chế độ đối với lao động nữ, thậm chí có những chị em được trả công chưa tương xứng với sức lao động bỏ ra… Vậy, việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, tạo điều kiện giúp đỡ và nâng cao đời sống cho nữ CNVC-LĐ là việc làm vô cùng quan trọng và khẩn thiết. Phát huy vai trò của mình, thời gian qua, tổ chức công đoàn đã tham gia có hiệu quả vào công việc này.
Nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, đồng thời giúp chị em vượt qua khó khăn, hoạn nạn, xây dựng cuộc sống gia đình đầm ấm hạnh phúc, khẳng định vị thế của mình trong xã hội, hằng năm, các cấp công đoàn tham gia cùng các cấp chính quyền, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho nữ CNVC-LĐ, nhất là chị em ở các đơn vị thực hiện cổ phần hóa, sắp xếp lại doanh nghiệp, các doanh nghiệp ngoài quốc doanh (nay là doanh nghiệp ngoài nhà nước). Ban nữ công các cấp tham mưu cho công đoàn phối hợp với chính quyền chuyên môn tìm biện pháp nâng cao thu nhập cho nữ CNVC-LĐ, chú trọng các đơn vị sản xuất, kinh doanh khó khăn, thiếu việc làm, thu nhập thấp. Thực hiện mục tiêu đặt ra, từ năm 2006 đến nay, ngoài việc tham mưu cho các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị thực hiện đúng các chế độ chính sách, LĐLĐ tỉnh đã tín chấp vay vốn được tổng số tiền 2,5 tỷ đồng cho 296 lượt hộ đoàn viên vay phát triển kinh tế; vận động các cấp công đoàn thành lập quỹ trợ giúp đoàn viên, quỹ vì nữ CNVC-LĐ nghèo, bình quân mỗi năm được trên 20 triệu đồng. Qua guồn quỹ, nhiều gia đình nữ CNVC-LĐ đã vượt qua khó khăn, phát huy hiệu quả nguồn quỹ. Cùng đó, các cấp công đoàn cũng tăng cường hoạt động kiểm tra việc đảm bảo các chế độ chính sách cho người lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Để thực hiện được việc này, công đoàn phối hợp với các cơ quan liện quan như Hội Liên hiệp phụ nữ; ngành lao động, thương binh và xã hội; y tế… thực hiện kiểm tra đều theo từng năm. Nội dung kiểm tra tập trung vào những vấn đề: Việc làm, hợp đồng lao động, tiền lương, nâng lương, thi tay nghề nâng bậc, các chế độ riêng đối với lao động nữ… Qua kiểm tra, nhìn chung các cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp ổn định sản xuất kinh doanh cơ bản thực hiện tốt. Đáng ghi nhận là một số doanh nghiệp còn thực hiện được các chế độ ưu đãi đối với lao động nữ. Cụ thể là trên 90% doanh nghiệp đã cấp phát bảo hộ lao động, có tổ chức ăn ca cho công nhân; nhiều doanh nghiệp được đầu tư xây dựng mới, trang bị công nghệ mới, từng bước khắc phục được các yếu tố độc hại như tiếng ồn, bụi, nóng, đảm bảo an toàn vệ sinh cho người lao động. Tiêu biều như Công ty gạch ngói Hợp Thành, Công ty TNHH Thành Long… Tuy vậy, ở một số doanh nghiệp tình trạng vi phạm pháp luật vẫn diễn ra, nhất là ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước. Một số vấn đề vi phạm như: việc giao ký hợp đồng lao động, ký thỏa ước lao động tập thể chưa đúng, chưa đầy đủ theo quy định của pháp luật; việc thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế chưa tốt… Thực tế, từ năm 2005 đến 2009, LĐLĐ tỉnh phối hợp tổ chức kiểm tra tại 37 doanh nghiệp, phát hiện có 864/5.092 CNVC-LĐ chưa được tham gia đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế hoặc chỉ được đóng theo mức lương tối thiểu, không theo mức lượng thực trả, gây ảnh hưởng đến quyền lợi người lao động. Các sai phạm đã được LĐLĐ tỉnh đề nghị khắc phục kịp thời.

Những việc làm trên là một trong những hành động thiết thực vì sự tiến bộ của phụ nữ. Phát huy kết quả làm được, thời gian tới, công đoàn tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, tạo điều kiện tốt nhất để phụ nữ vươn lên khẳng định mình.

Diệu Hằng