Thứ hai,  21/09/2020

Ngành lao động, thương binh và xã hội: Tự hào 75 năm xây dựng và phát triển

(LSO) – Ngay sau ngày Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, công tác lao động, thương binh và xã hội (LĐTB&XH) đã được Nhà nước ta hết sức coi trọng. Ngày 28/8/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Thông cáo thành lập 13 bộ của Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, trong đó có Bộ Lao động và Bộ Cứu tế xã hội, tiền thân của Bộ LĐTB&XH ngày nay.

Theo lịch sử ghi lại, Bộ Lao động do ông Lê Văn Hiến làm bộ trưởng, có nhiệm vụ chủ yếu là giải quyết việc làm ở thành phố, xây dựng chế độ chính sách cho công chức, viên chức, tổ chức bộ máy của Bộ Lao động lúc này còn rất đơn giản. Theo Sắc lệnh số 226/SL-CT ngày 28/11/1946 của Chủ tịch  Hồ Chí Minh, Bộ Lao động có 4 bộ phận: Văn phòng bộ, Ban Pháp chế, Ban Thanh tra Lao động và Ban Cố vấn. Ông Nguyễn Văn Tạo được cử làm Bộ trưởng thay ông Lê Văn Hiến. Kháng chiến toàn quốc bùng nổ, Bộ Lao động chuyển lên chiến khu Việt Bắc.

Lãnh đạo UBND tỉnh và lãnh đạo Sở LĐTB&XH xem những lá thư của trẻ em được trưng bày tại Diễn đàn trẻ em cấp tỉnh tổ chức tháng 7/2020.  Ảnh: THANH HUYỀN

Bộ Cứu tế xã hội do ông Nguyễn Văn Tố làm Bộ trưởng. Số lượng cán bộ của Bộ Cứu tế xã hội trong lúc này cũng rất ít, tổ chức bộ máy còn đơn giản.

Ở Lạng Sơn, sau ngày UBND cách mạng lâm thời tỉnh được thành lập tháng 10/1945, Ban Lao động và Ban Cứu tế xã hội được thành lập. Nhiệm vụ của hai ban trong lúc này chủ yếu tổ chức huy động lực lượng lao động toàn dân tích cực tăng gia sản xuất để cứu đói và giải quyết việc làm cho các viên chức chế độ cũ và thị dân đang bị thất nghiệp. Đồng thời kịp thời phát động tinh thần “nhường cơm, sẻ áo”, “lá lành đùm lá rách”, quyên góp cứu tế những địa phương đang bị thiếu đói. Cùng với đó, phát huy tinh thần yêu nước của Nhân dân, vận động ủng hộ Nam bộ kháng chiến và xây dựng “quỹ độc lập”, động viên toàn dân hăng hái tham gia thi đua thực hiện tốt các cuộc vận động “Kháng chiến kiến quốc” của Đảng và Chính phủ.

Cùng với Ban Lao động và Ban Cứu tế ở tỉnh, tại một số châu, thị xã, thị trấn và xã đã cử các ủy viên Ủy ban cách mạng lâm thời phụ trách công tác cứu tế xã hội, công tác bình dân học vụ.

Sau kỳ bầu cử Quốc hội ngày 6/1/1946 và bầu cử HĐND các cấp (2/1946), ủy ban hành chính các cấp từ tỉnh xuống huyện, thôn, xã được xây dựng, bộ máy tổ chức và hoạt động của Ban Lao động và Ban Cứu tế xã hội có điều kiện củng cố và đi vào hoạt động hiệu quả hơn.

Trải qua 75 năm xây dựng và trưởng thành, qua rất nhiều lần thay đổi tên gọi, tách nhập, đến năm 1987, Bộ Lao động và Bộ Thương binh và Xã hội hợp nhất thành Bộ LĐTB&XH.

Theo Nghị định số 106 ngày 20/12/2012 của Chính phủ, Bộ LĐTB&XH có vị trí và chức năng quản lý Nhà nước về các lĩnh vực: việc làm, dạy nghề, lao động, tiền lương, tiền công, bảo hiểm xã hội, an toàn lao động, người có công, bảo trợ xã hội, bảo vệ và chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới, phòng chống tệ nạn xã hội trong phạm vi cả nước; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ.

Lãnh đạo Sở LĐTB&XH tặng quà cho trẻ em tại Lễ Phát động Tháng hành động Vì trẻ em năm 2019.   Ảnh: THANH HUYỀN

Phát huy truyền thống của ngành và thực hiện các nhiệm vụ, chức năng được giao, trong các giai đoạn lịch sử khác nhau, ngành LĐTB&XH nói chung, ngành LĐTB&XH tỉnh Lạng Sơn nói riêng đã từng bước khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Đội ngũ cán bộ, viên chức trong ngành ngày một phát triển đã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong đó, toàn ngành đã nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu về tạo việc làm, đào tạo nghề, giảm tỷ lệ hộ nghèo, an sinh xã hội của tỉnh. Tính riêng trong năm 2019, các chỉ tiêu chính của ngành cơ bản đạt và vượt, cụ thể như: giải quyết việc làm mới cho 15.800 lao động, đạt 113% kế hoạch; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 52,5%, tăng 2,5% so với năm 2018, đạt 100% so với kế hoạch; tỷ lệ hộ nghèo cả năm giảm 4,94%, đạt 165% so với kế hoạch, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh hết năm 2019 còn 10,89%.

Cùng với đó, ngành thường xuyên rà soát, nắm chắc tình hình đời sống của Nhân dân, nhất là tại các xã đặc biệt khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo để có biện pháp trợ cấp, cứu trợ kịp thời, không để xảy ra hộ dân nào bị thiếu đói trong dịp Tết, không ai bị bỏ lại phía sau. Tổng kinh phí trợ giúp, thăm, tặng quà hộ nghèo, người có công, bảo trợ xã hội, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán năm 2020 gần 30 tỷ đồng.

Lĩnh vực việc làm, dạy nghề, lao động tiền lương đã có nhiều cố gắng và nhận được sự quan tâm chỉ đạo của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, kết quả đạt khá so với các năm. Công tác phòng, chống tệ nạn xã hội; công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ; cải cách hành chính được duy trì; công tác tiếp dân và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo được giải quyết kịp thời.

Năm 2020 là một năm khó khăn của cả nước nói chung, tỉnh Lạng Sơn nói riêng do ngay từ đầu năm đã đối mặt với thiên tai, dịch Covid-19 nhưng ngành LĐTB&XH Lạng Sơn tiếp tục nỗ lực thi đua, phấn đấu thực hiện tốt những nội dung, nhiệm vụ công tác năm 2020. Trong đó ngành đã thực hiện hiệu quả 2 đợt chi trả các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Nghị quyết 42 của Chính phủ đảm bảo đúng đối tượng. Đồng thời ngành tổ chức thực hiện tốt công tác giảm nghèo, tăng thu nhập, cải thiện đời sống người lao động, đối tượng bảo trợ xã hội, đặc biệt là Nhân dân vùng đặc biệt khó khăn; phấn đấu giảm nghèo bền vững, thu hẹp khoảng cách về mức sống giữa các vùng, nhóm dân cư, tạo bước chuyển mạnh mẽ về bình đẳng giới trong phát triển kinh tế – xã hội, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị và trật tự xã hội.

Mặc dù đối mặt nhiều khó khăn nhưng ngành LĐTB&XH Lạng Sơn vẫn quyết tâm thực hiện hiệu quả chỉ tiêu phấn đấu của tỉnh trong năm 2020: tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 55%, tăng 2,5% so với năm 2019; giảm tỷ lệ hộ nghèo 3%, từ 10,89% xuống còn 7,89%. Thực hiện tốt chính sách đối với người có công, đảm bảo mức sống của người có công bằng và cao hơn mức sống của người dân trong khu vực. Cùng với đó, ngành quán triệt các cán bộ, cơ sở, đơn vị nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu phấn đấu đã đề ra.

Trải qua 75 năm xây dựng và trưởng thành, ngành LĐTB&XH nói chung, ngành LĐTB&XH Lạng Sơn  nói riêng đã ghi dấu những cống hiến, đóng góp của các thế hệ cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức qua rất nhiều thời kỳ. Những cống hiến to lớn đó đã góp phần xứng đáng vào sự nghiệp phát triển của đất nước, của quê hương Xứ Lạng. Phát huy truyền thống vẻ vang, đầy tự hào ấy, thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức ngành LĐTB&XH Lạng Sơn hôm nay tiếp tục nỗ lực cống hiến, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao,  xứng đáng với lòng tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, góp sức xây dựng quê hương Lạng Sơn ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Nguyễn Quang Tuấn (Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở LĐTB&XH)