Thứ sáu,  25/09/2020

Văn Quan: Nỗ lực phòng, chống bạo lực gia đình

(LSO) – Thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Văn Quan đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các văn bản liên quan đến phòng, chống bạo lực gia đình (BLGĐ). Qua đó, công tác này đã có nhiều chuyển biến, số vụ BLGĐ giảm rõ rệt theo thời gian. 

Xã Liên Hội, huyện Văn Quan vốn nhiều năm liền giữ vững địa bàn sạch, không xảy ra BLGĐ. Ông Lương Thế Cường, Chủ tịch UBND xã Liên Hội cho biết: Có được kết quả trên phải kể đến việc hoạt động hiệu quả của 9 câu lạc bộ (CLB) phòng, chống BLGĐ và 12 tổ hòa giải được duy trì thường xuyên trên địa bàn xã. Hằng năm, xã đã tổ chức nhiều cuộc tuyên truyền, trợ giúp pháp lý, tư vấn, phổ biến pháp luật cho gần 800 hộ dân trong toàn xã. Qua đó, nâng cao nhận thức cho người dân về vai trò quan trọng của gia đình cũng như ngăn chặn nguy cơ về BLGĐ.

Cán bộ văn hóa xã Liên Hội, huyện Văn Quan tuyên truyền về công tác phòng, chống BLGĐ cho người dân

Không chỉ Liên Hội mà hầu hết các xã, thị trấn trên địa bàn huyện cũng đã và đang tích cực thực hiện tốt công tác phòng, chống BLGĐ và đạt kết quả tích cực. Theo số liệu tổng hợp của Ban Chỉ đạo (BCĐ) công tác gia đình huyện Văn Quan, từ năm 2015 đến nay, toàn huyện đã xảy ra 92 vụ BLGĐ. Đáng mừng là số vụ BLGĐ giảm theo thời gian, cụ thể, năm 2015, toàn huyện xảy ra 55 vụ BLGĐ, đến năm 2019 chỉ còn 8 vụ, từ đầu năm 2020 đến nay xảy ra 5 vụ.

Để thực hiện tốt công tác phòng, chống BLGĐ, trong 5 năm qua, cấp ủy, chỉnh quyền huyện đã ban hành trên 60 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn để định hướng cho các cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn tổ chức thực hiện. Đồng thời, BCĐ công tác gia đình cấp huyện, cấp xã đã được thành lập, kiện toàn thường xuyên và các thành viên BCĐ được phân công nhiệm vụ cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, tập huấn về phòng, chống BLGĐ luôn được các cấp, ngành huyện Văn Quan chú trọng thực hiện thông qua nhiều hình thức như: qua các phương tiện thông tin đại chúng, hội nghị, sinh hoạt đoàn thể… Trong 5 năm qua, toàn huyện có gần 300 lượt cán bộ tham gia tập huấn về công tác phòng, chống BLGĐ; 13.020 hộ dân được tiếp cận thông tin về phòng, chống BLGĐ (đạt 100% chỉ tiêu đề ra). Qua tuyên truyền đã góp phần nâng cao trình độ, nhận thức về phòng, chống BLGĐ của các tầng lớp Nhân dân. Bà Liễu Thị Xô, thôn Khòn Tẩư, xã Liên Hội cho biết: Nhờ được tuyên truyền nên chúng tôi hiểu rõ vai trò, trách nhiệm của gia đình đối với xã hội, chấp hành tốt Luật Hôn nhân và Gia đình, thực hiện tốt bình đẳng giới, sống hòa thuận, ứng xử khéo léo hơn trong gia đình để xây dựng gia đình ngày càng hạnh phúc hơn.

Cùng với đó, việc nhân rộng và duy trì hoạt động các mô hình phòng, chống BLGĐ cũng được chính quyền cấp xã quan tâm thực hiện. Tính đến thời điểm nay, toàn huyện có 15 mô hình phòng, chống BLGĐ tại 11/17 xã, thị trấn với 75 CLB gia đình phát triển bền vững và 75 nhóm phòng, chống BLGĐ. Đặc biệt, công tác phòng ngừa, hỗ trợ nạn nhân, xử lý vi phạm đối tượng gây BLGĐ được thực hiện quyết liệt. Từ năm 2015 đến nay, số người có hành vi bạo lực gia đình được tiếp cận các hoạt động tư vấn về phòng ngừa, giáo dục chuyển đổi hành vi là 81/92 người. Số nạn nhân BLGĐ được tiếp cận các hoạt động hỗ trợ về phòng, chống BLGĐ, tư vấn pháp lý, chăm sóc y tế, bảo vệ sự an toàn cho nạn nhân là 81/92.

Bà Lương Thùy Nha, Phó Trưởng Ban Thường trực BCĐ công tác gia đình huyện Văn Quan cho biết: Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục tăng cường đào tạo bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ phụ trách công tác gia đình. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác gia đình, phòng, chống BLGĐ đến đông đảo Nhân dân. Gắn với đó là tiếp tục duy trì, phát huy hiệu quả hoạt động của các mô hình, nhóm, tổ, hội phòng, chống BLGĐ trên địa bàn

LƯƠNG THẢO