Thứ bảy,  28/11/2020

Hội Cựu chiến binh: Tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa

(LSO) – Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, cựu chiến binh (CCB) tỉnh luôn gương mẫu, đi đầu và thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH), qua đó góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, hội viên và Nhân dân.

Ông Trần Văn Vẩn, Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh cho biết: Hội CCB tỉnh hiện có 12 hội trực thuộc, 252 hội cơ sở xã, phường, thị trấn, 1.831 chi hội thôn, khối phố với hơn 35.800 hội viên. Xác định ý nghĩa của phong trào TDĐKXDĐSVH trong việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên, 2 năm qua, Hội CCB tỉnh duy trì phong trào thi đua “CCB gương mẫu” gắn với thực hiện Phong trào TDĐKXDĐSVH. Trong đó, hội đã chỉ đạo các cấp hội tăng cường  phối hợp, chủ động phát huy vai trò của lực lượng CCB, nghiên cứu kỹ 5 nội dung, 7 phong trào cụ thể và có biện pháp triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế.

Cán bộ, hội viên CCB phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn nghiên cứu báo Đảng, cập nhật thông tin thời sự, pháp luật mới

Để phong trào có sức lan tỏa rộng rãi, các cấp hội CCB đã chú trọng công tác tuyên truyền. Từ năm 2019 đến nay, hội CCB các cấp đã phối hợp tổ chức được trên 2.140 buổi cho gần 10.200 lượt cán bộ, hội viên, Nhân dân về chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động, trong đó có phong trào TDĐKXDĐSVH. Các cấp hội CCB đã tổ chức cho cán bộ, hội viên thảo luận xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, tập trung thực hiện có hiệu quả một số nội dung, phong trào như: Đoàn kết giúp nhau giảm nghèo, xây dựng khu dân cư văn hóa (KDCVH), toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh…

Xác định “Đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo” là nội dung quan trọng trong phong trào TDĐKXDĐSVH, các cấp hội đã triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ như: phối hợp mở các lớp dạy nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật; nhận ủy thác vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội (với tổng dư nợ đến tháng 10/2020 đạt trên 500 tỷ đồng) cho hội viên vay vốn; vận động hội viên đóng góp tiền, hiện vật giúp CCB nghèo… Qua đó, góp phần giúp hội viên CCB phát triển kinh tế, giảm nghèo, 2 năm gần đây, tỷ lệ hộ nghèo do CCB làm chủ giảm bình quân từ 2,5 đến 3%/năm. Ông Vi Văn Hiền, Chủ tịch Hội CCB huyện Chi Lăng cho biết: Thực hiện nội dung “Đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo”, chúng tôi hướng dẫn cơ sở rà soát hộ nghèo do hội viên CCB làm chủ. Từ đó có biện pháp hỗ trợ tích cực như: cho vay vốn không tính lãi, hướng dẫn kỹ thuật, giúp đỡ ngày công… Bình quân mỗi năm, các cấp hội giúp đỡ 10 hộ thoát nghèo, nâng cao đời sống cho hội viên với tỷ lệ hộ nghèo còn khoảng 8%.

Cùng với đó, các cấp hội đã triển khai phong trào xây dựng KDCVH gắn với một số mô hình như: “Thôn, bản không có ma túy”, “Khu dân cư bình yên”, “Khu phố tự quản”… Từ những mô hình này, cán bộ, hội viên CCB đã từng bước khẳng định vai trò gương mẫu của “Bộ đội Cụ Hồ” trong gìn giữ an ninh trật tự địa phương, xây dựng KDCVH với tỷ lệ gia đình CCB đạt chuẩn văn hóa hằng năm đạt trên 90%. Ông Hoàng Cao Vinh, hội viên Chi hội CCB thôn Hồng Phong 1, xã Chiến Thắng, huyện Bắc Sơn cho biết: Phát huy truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, tôi luôn gương mẫu tham gia các phong trào, hoạt động của thôn. Đặc biệt trong năm 2017, thực hiện mô hình “Đoạn đường CCB tự quản”, “Ánh sáng đèn đường”, tôi đã tham gia tuyên truyền, vận động bà con đóng góp được hơn 10 triệu đồng, 40 công, lắp đặt 42 bóng đèn đường.

Những kết quả trên đây đã góp phần vào thành công chung của cả đội ngũ cán bộ, hội viên CCB Lạng Sơn trong thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH trong nhiều năm qua. Ghi nhận thành tích này, tháng 10/2020, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho Hội CCB tỉnh về thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH giai đoạn 2000 – 2020.

NGỌC HIẾU