Thứ năm,  12/12/2019

Nghệ An tiến hành kiểm tra hoạt động khai thác, chế biến đá

Sau sự cố sập mỏ đá Lèn Cờ tại xã Nam Thành, huyện Yên Thành ngày 10-4, UBND tỉnh Nghệ An đã ra Quyết định số 1058 về việc thành lập ba đoàn kiểm tra đối với công tác quản lý nhà nước và hoạt động khai thác, chế biến đá các loại tại 17 huyện và thị xã trên địa bàn tỉnh.Từ ngày 13-4 đến ngày 5-5 các đoàn kiểm tra liên ngành sẽ kiểm tra công tác quản lý nhà nước của chính quyền địa phương; việc thực hiện quy trình khai thác mỏ, thiết kế mỏ đã được phê duyệt với thực tế khai thác; việc sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; việc sử dụng lao động và thực hiện các quy định về an toàn vệ sinh lao động tại các...

Sau sự cố sập mỏ đá Lèn Cờ tại xã Nam Thành, huyện Yên Thành ngày 10-4, UBND tỉnh Nghệ An đã ra Quyết định số 1058 về việc thành lập ba đoàn kiểm tra đối với công tác quản lý nhà nước và hoạt động khai thác, chế biến đá các loại tại 17 huyện và thị xã trên địa bàn tỉnh.

Từ ngày 13-4 đến ngày 5-5 các đoàn kiểm tra liên ngành sẽ kiểm tra công tác quản lý nhà nước của chính quyền địa phương; việc thực hiện quy trình khai thác mỏ, thiết kế mỏ đã được phê duyệt với thực tế khai thác; việc sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; việc sử dụng lao động và thực hiện các quy định về an toàn vệ sinh lao động tại các mỏ.

Theo Nhandan