Thứ sáu,  22/01/2021

Cán bộ, công chức cấp xã: Chuyển biến rõ nét về chất lượng

(LSO) – Những năm qua, đội ngũ cán bộ, công chức (CBCC) cấp xã trên địa bàn tỉnh đã từng bước được chuẩn hóa, đã chuyển biến rõ nét về chất lượng. Để có được kết quả này, các cấp, ngành liên quan đã triển khai đồng bộ những giải pháp tích cực.

Những năm qua, UBND huyện Lộc Bình đã bố trí và sử dụng đội ngũ CBCC cấp xã hợp lý, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương. Nhờ đó, đến nay, toàn huyện có 510 CBCC cấp xã, trong đó, số CBCC có trình độ đại học và sau đại học là 284 người, chiếm 55,7%, tăng 32% so với năm 2016 và trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên là 261 người, chiếm 50,2%, tăng 14,3% so với năm 2016. Chị Phương Thị Mơ, công chức Văn phòng – Thống kê, UBND thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình là một công chức luôn được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm. Đặc biệt năm 2019, chị được Chủ tịch UBND huyện Lộc Bình tặng giấy khen vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chị Mơ cho biết: Hằng năm, tôi được cơ quan cử tham dự các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác văn thư lưu trữ, văn phòng thống kê… Tôi cũng thường xuyên tự nghiên cứu học tập để nâng cao trình độ. Nghiệp vụ, chuyên môn đạt chuẩn giúp tôi xử lý công việc ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả.

Cán bộ, công chức UBND thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình trao đổi công tác chuyên môn

Cùng với huyện Lộc Bình, thời gian qua, chất lượng CBCC cấp xã tại các huyện, thành phố cũng có sự chuyển biến tích cực, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tính đến ngày 31/10/2020, 100% các xã có CBCC đạt chuẩn theo quy định; tổng số CBCC cấp xã trên toàn tỉnh là 4.331 người, trong đó, 4.116 người CBCC có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên, chiếm 95,03%, tăng 14,92% so với năm 2016; 4.050 CBCC có trình độ lý luận chính trị từ sơ cấp trở lên, chiếm 93,51%, tăng 16,1% so với năm 2016.

Có được kết quả trên, thời gian qua, các cấp ngành liên quan đã thực hiện tốt chế độ, chính sách liên quan đến công tác CBCC cấp xã. Cùng đó, chú trọng các khâu liên quan đến CBCC cấp xã từ tuyển dụng, bố trí, sắp xếp, đào tạo, bồi dưỡng. Cụ thể, UBND tỉnh đã ban hành các quyết định, nghị quyết về: số lượng được bố trí, quy chế tuyển dụng CBCC cấp xã trên địa bàn tỉnh; cơ cấu lại và chính sách hỗ trợ đội ngũ CBCC sau sáp nhập thôn, bản, khối, phố; chức danh, số lượng, mức phụ cấp chức danh, phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, giai đoạn 2016 – 2020, UBND các huyện, thành phố đã tuyển dụng được 287 công chức cấp xã, trong đó, tuyển dụng được 42 trường hợp có trình độ thạc sỹ, có bằng đại học tốt nghiệp loại giỏi. UBND các huyện, thành phố cũng rà soát thực trạng đội ngũ CBCC cấp xã để cử đi đào tạo, bồi dưỡng; với những trường hợp không thể tiếp tục đào tạo thì báo cáo phương án sắp xếp, thay thế phù hợp. Trong giai đoạn 2016 – 2020, Sở Nội vụ cùng các cơ quan liên quan đã phối hợp đạo tạo, bồi dưỡng: lý luận chính trị, quản lý kinh tế, Nhà nước, bồi dưỡng theo vị trí việc làm… cho 11.389 lượt CBCC cấp xã.

Bà Hoàng Lan Hương, Trưởng Phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên, Sở Nội vụ cho biết: Thời gian tới, chúng tôi sẽ tham mưu cho lãnh đạo sở tiếp tục đôn đốc các huyện, thành phố tiếp tục chủ động rà soát, đánh giá đội ngũ CBCC cấp xã, quan tâm đến công tác quy hoạch, tạo nguồn cơ sở; gắn công tác quy hoạch với đào tạo, bồi dưỡng và phân công, bổ nhiệm. Đồng thời, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng để đạt trình độ chuẩn theo quy định. Ngoài ra, tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo sở nghiên cứu trình UBND tỉnh hoàn thiện chế độ, chính sách đối với đội ngũ CBCC cấp xã để họ yên tâm, tâm huyết trong công tác.

HOÀNG HIẾU