Thứ hai,  16/12/2019

Mỗi năm Kiên Giang có gần 40 nghìn lao động cần việc làm

Sáng 13-4, Hội nghị tổng kết bốn năm thực hiện chương trình giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động của tỉnh Kiên Giang cho biết: Tỉnh này đã giải quyết việc làm cho 115 nghìn 788 người, trong đó 47 nghìn 355 lao động làm việc trong tỉnh, 67 nghìn 014 lao động làm việc ngoài tỉnh và 1.419 người đi làm việc ở nước ngoài.Ngoài ra, Quỹ quốc gia giải quyết việc làm đã cho vay 61,8 tỷ đồng, góp phần tạo việc làm ổn định cho khoảng 5.000 lao động. Nhờ tỉnh đầu tư, phát triển các loại hình đào tạo nghề nên tỷ lệ lao động đã qua đào tạo ở Kiên Giang tăng từ 13,1% lên 23%.Hiện nay, mỗi năm tỉnh Kiên Giang có gần 40 nghìn lao động cần việc làm. Tuy nhiên, năng lực giải quyết việc làm trong tỉnh chỉ đáp ứng khoảng 30%, số lao động còn lại là nguồn cung dồi dào cho các trung tâm kinh tế lớn trong và ngoài nước. Trong giai đoạn 2011 - 2015, tỉnh Kiên Giang phấn đấu giải quyết việc làm cho khoảng 160 nghìn lao động, tập trung làm tốt công...

Sáng 13-4, Hội nghị tổng kết bốn năm thực hiện chương trình giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động của tỉnh Kiên Giang cho biết: Tỉnh này đã giải quyết việc làm cho 115 nghìn 788 người, trong đó 47 nghìn 355 lao động làm việc trong tỉnh, 67 nghìn 014 lao động làm việc ngoài tỉnh và 1.419 người đi làm việc ở nước ngoài.

Ngoài ra, Quỹ quốc gia giải quyết việc làm đã cho vay 61,8 tỷ đồng, góp phần tạo việc làm ổn định cho khoảng 5.000 lao động. Nhờ tỉnh đầu tư, phát triển các loại hình đào tạo nghề nên tỷ lệ lao động đã qua đào tạo ở Kiên Giang tăng từ 13,1% lên 23%.

Hiện nay, mỗi năm tỉnh Kiên Giang có gần 40 nghìn lao động cần việc làm. Tuy nhiên, năng lực giải quyết việc làm trong tỉnh chỉ đáp ứng khoảng 30%, số lao động còn lại là nguồn cung dồi dào cho các trung tâm kinh tế lớn trong và ngoài nước. Trong giai đoạn 2011 – 2015, tỉnh Kiên Giang phấn đấu giải quyết việc làm cho khoảng 160 nghìn lao động, tập trung làm tốt công tác đào tạo nghề để nâng cao chất lượng lao động đáp ứng cho thị trường lao động ngoài tỉnh và nước ngoài.

Theo Nhandan