Thứ sáu,  15/01/2021

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách người có công với cách mạng

(LSO) – Trong những năm qua, công tác triển khai, tổ chức thực hiện chế độ chính sách đối với người có công (NCC) với cách mạng luôn được tỉnh, ngành chức năng quan tâm, thực hiện kịp thời, hiệu quả. Để làm tốt hơn nữa công tác này, trong năm 2020, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) đã tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách NCC với cách mạng trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, năm 2020, Sở LĐTB&XH đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách NCC với cách mạng tại Phòng LĐTB&XH – Dân tộc các huyện: Tràng Định, Văn Lãng, Lộc Bình, Văn Quan và kiểm tra trực tiếp việc thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi đối với NCC với cách mạng tại một số xã như: Lương Năng, Tú Xuyên (Văn Quan); Đồng Bục, Hữu Khánh, thị trấn Na Dương (Lộc Bình); Chi Lăng, Đại Đồng (Tràng Định); thị trấn Na Sầm (Văn Lãng).

Đoàn kiểm tra, giám sát của Sở LĐTBXH làm việc tại UBND xã Hữu Khánh, huyện Lộc Bình

Hiện nay, trên địa bàn các huyện: Tràng Định, Văn Lãng, Lộc Bình, Văn Quan đang quản lý và chi trả trợ cấp hằng tháng cho 1.209 đối tượng với tổng kinh phí 2.275 triệu đồng. Việc tiếp nhận và giải quyết chế độ, chính sách đối với NCC với cách mạng và thân nhân cơ bản thực hiện tốt. Trong năm 2020, hồ sơ tiếp nhận đề nghị xác nhận, công nhận mới đối với NCC với cách mạng phát sinh ít, chủ yếu là tiếp nhận và giải quyết chế độ trợ cấp một lần, trợ cấp mai táng phí đối với thân nhân NCC; không có hồ sơ tồn đọng đề nghị xác nhận các đối tượng thương binh, bệnh binh và các đối tượng NCC khác. Tuy nhiên, còn 85 hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ nhưng chưa có cơ sở để xem xét, giải quyết theo Hướng dẫn số 383/HD-SLĐTBXH của Sở LĐTB&XH.

Trên cơ sở các văn bản của Trung ương, của tỉnh, phòng LĐTB&XH – Dân tộc các huyện đã chủ động tham mưu cho UBND huyện ban hành các văn bản để chỉ đạo thực hiện giải quyết các chế độ, chính sách nhằm triển khai sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn huyện. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn tuyên truyền phổ biến quy định về chính sách ưu đãi NCC với cách mạng cho các cán bộ từ thôn, khu dân cư trên địa bàn, lồng ghép tại các cuộc họp thôn, khu dân cư, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của các xã, thị trấn.

Việc triển khai thực hiện chế độ chính sách đối với đối tượng tham gia hoạt động kháng chiến được phòng LĐTB&XH – dân tộc các huyện phối hợp với UBND các xã tuyên truyền chế độ chính sách đến với các đối tượng hưởng trợ cấp. Ngoài chế độ trợ cấp một lần, trợ cấp mai táng phí đối với thân nhân từ trần, các huyện đã triển khai thực hiện chế độ cấp thẻ BHYT.  Trong năm 2020, các huyện đã tiếp nhận và giải quyết chế độ trợ cấp một lần cho 22 người; tiếp nhận và giải quyết chế độ trợ cấp mai táng phí cho 459 thân nhân người tham gia kháng chiến hưởng trợ cấp một lần từ trần.

Bà Hoàng Thị Hà, Trưởng Phòng LĐTB&XH – Dân tộc huyện Văn Lãng cho biết: Việc chi trả trợ cấp ưu đãi hàng tháng được phòng duy trì và thực hiện nghiêm túc. Kinh phí do Phòng LĐTB&XH – Dân tộc huyện trực tiếp ký hợp đồng trách nhiệm với UBND các xã, thị trấn. Các xã, thị trấn thành lập Tổ quản lý chi trả. Hằng tháng, công chức văn hóa – xã hội các xã, thị trấn nhận kinh phí trực tiếp với Phòng LĐTB&XH – Dân tộc huyện, sau đó chi trả tại trụ sở UBND các xã, thị trấn, thời gian chi trả đều trước ngày 15 hằng tháng.

Cùng với thực hiện tốt các chế độ, phòng LĐTB&XH– dân tộc các huyện đã tham mưu cho UBND huyện tổ chức phát động các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, công chức, viên chức, Nhân dân trên địa bàn huyện đóng góp quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”. Trong năm 2020, các huyện đã thu quỹ được 692,9 triệu đồng. Quỹ huy động được chủ yếu sử dụng vào việc hỗ trợ sửa chữa nhà ở, xây dựng nhà tình nghĩa, tu sửa nghĩa trang, nhà bia ghi tên liệt sĩ, thăm hỏi tặng quà, trợ cấp đột xuất cho đối tượng chính sách khi gặp khó khăn.

Nhân dịp tết Nguyên đán Canh Tý và ngày Thương binh – Liệt sĩ, phòng LĐTB&XH – dân tộc các huyện đã tham mưu cho UBND huyện ban hành kế hoạch thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, NCC trên địa bàn huyện; kịp thời chuyển quà tặng của Chủ tịch nước, Chủ tịch  UBND tỉnh đến gia đình liệt sĩ, thương bệnh binh, NCC với cách mạng. Trong năm 2020, các huyện đã thực hiện chuyển 5.376 suất quà của Chủ tịch nước với kinh phí 1.085 triệu đồng; chuyển 5.376 suất quà của tỉnh với kinh phí 2.688 triệu đồng; trích từ nguồn ngân sách của huyện và huy động từ nguồn xã hội hóa tặng 1.776 suất quà với kinh phí 850 triệu đồng.

Thông qua công tác kiểm tra, giám sát cho thấy: việc thực hiện các chế độ ưu đãi NCC với cách mạng tại các huyện cơ bản đều được giải quyết kịp thời, đúng chế độ, đối tượng được hưởng, không để xảy ra hiện tượng tiêu cực trong việc xem xét thủ tục giải quyết chế độ.

Bà Hà Thị Hải Yến, Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH cho biết: Sau khi kiểm tra, sở đã có văn bản kết luận và kiến nghị các huyện tiếp tục làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, phổ biến chính sách thông qua các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ và Nhân dân trong triển khai thực hiện chế độ, chính sách đối với NCC với cách mạng. Thời gian tới, sở tiếp tục chỉ đạo phòng chuyên môn tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách ưu đãi NCC với cách mạng trên địa bàn các huyện.

THANH HUYỀN