Thứ ba,  19/01/2021

Phát triển công đoàn doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước: Bứt phá về lượng và chất

(LSO) – Phần lớn doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có quy mô nhỏ, công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước (NKVNN) gặp nhiều khó khăn. Để khắc phục, từ đầu năm 2020 đến nay, các cấp công đoàn đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực, với quyết tâm đạt chỉ tiêu được giao.

Bà Hoàng Thị Oanh, Trưởng Ban Tổ chức – Kiểm tra, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh cho biết: Năm 2020, LĐLĐ tỉnh được giao chỉ tiêu  (thành lập mới 3 CĐCS doanh nghiệp NKVNN có từ 25 đoàn viên trở lên). Để phát triển công đoàn cơ sở (CĐCS) doanh nghiệp NKVNN theo đúng chỉ tiêu được giao.  Từ đầu năm 2020, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của công nhân, lao động (CNLĐ) và người sử dụng lao động về tầm quan trọng của tổ chức công đoàn đối với sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Đồng thời, rà soát lại danh sách các doanh nghiệp NKVNN đủ điều kiện thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS) và giao chỉ tiêu cụ thể cho các LĐLĐ huyện, thành phố, công đoàn ngành.

Công nhân Công ty TNHH Bảo Long chế tạo động cơ máy bơm nước

Theo kết quả rà soát của LĐLĐ tỉnh, thời điểm đầu năm 2020, toàn tỉnh có 114/191 doanh nghiệp  NKVNN đủ điều kiện thành lập tổ chức công đoàn đã có CĐCS. Còn lại 77 doanh nghiệp đủ điều kiện nhưng chưa có tổ chức công đoàn, trong đó, có 12 doanh nghiệp có trên 25 lao động và 65 doanh nghiệp từ có 10 đến dưới 25 lao động.

Trên cơ sở danh sách đó và chỉ tiêu được Tổng LĐLĐ Việt Nam giao, LĐLĐ các huyện, thành phố, công đoàn ngành đã chủ động tuyên truyền, vận động để chủ sử dụng lao động hiểu, tạo điều kiện thành lập tổ chức công đoàn, kết nạp đoàn viên. Việc tuyên truyền, vận động được tổ chức đa dạng bằng nhiều hình thức như: lồng ghép tại hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; phối hợp với cơ quan thuế tuyên truyền trực tiếp tại các cuộc kiểm tra… Từ đầu năm 2020 đến nay, toàn tỉnh đã có 100% LĐLĐ huyện, thành phố, công đoàn ngành và 98% CĐCS tổ chức tuyên truyền cho trên 42.200 lượt đoàn viên, người lao động.

Qua đó, đến đầu tháng 12/2020, toàn tỉnh đã vận động thành lập mới được 5 CĐCS, kết nạp 227 đoàn viên, trong đó, 4 CĐCS có trên 25 lao động, vượt 33% so với chỉ tiêu được Tổng LĐLĐ Việt Nam giao, nâng tổng số CĐCS doanh nghiệp NKVNN lên 119 đơn vị với hơn 5.000 đoàn viên.

Song song với phát triển số lượng, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo LĐLĐ các huyện, thành phố, công đoàn ngành tăng cường tập huấn, đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng tổ chức hoạt động cho cán bộ CĐCS.

Ông Nguyễn Bá Khoa, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Lạng Sơn cho biết: Thực hiện nhiệm vụ phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS doanh nghiệp NKVNN, từ đầu năm 2020 đến nay, LĐLĐ thành phố đã tăng cường phối hợp các đơn vị chức năng vận động thành lập được 2 đơn vị, kết nạp mới 68 đoàn viên. Đồng thời, tổ chức tập huấn kiến thức, nghiệp vụ công đoàn  quan trọng (Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn, công đoàn tham gia thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, công tác tài chính công đoàn…) cho hơn 120 cán bộ tham gia, trong đó, có 34 cán bộ công đoàn doanh nghiệp NKVNN.

Theo tinh thần chung, từ đầu năm 2020 đến nay, các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh đã tổ chức được 14 lớp tập huấn công tác công đoàn cho 1.732 cán bộ, đạt 115% so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra; tạo điều kiện cho 28 cán bộ tham gia các lớp đào tạo chuyên môn, lý luận chính trị… Khi trình độ, kỹ năng của cán bộ công đoàn được nâng cao, việc triển khai thực hiện các hoạt động, phong trào thi đua trong CNLĐ cũng có những chuyển biến tích cực. Trong năm 2020, toàn tỉnh đã có 90 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, tổ chức Hội nghị người lao động (đạt 103% chỉ tiêu), đạt tỷ lệ 84,9%, tăng 10,1% so với cùng kỳ 2019. Qua đó, phát huy được vai trò của tổ chức công đoàn trong chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của CNLĐ.

“Thời gian tới, LĐLĐ tỉnh tiếp tục chỉ đạo LĐLĐ các huyện, thành phố, công đoàn ngành đẩy mạnh tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS trong doanh nghiệp  NKVNN; kịp thời củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, nhất là cán bộ CĐCS; tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ CĐCS trong doanh nghiệp NKVNN; động viên đoàn viên phát huy sáng kiến, cải tiến kĩ thuật, tăng năng xuất lao động, giảm giá thành sản phẩm vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp”.

Ông Lý Đức Thanh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh

NGỌC HIẾU