Thứ tư,  20/01/2021

Thành phố Lạng Sơn: Điểm sáng thực hiện Đề án 457

(LSO) – “Sau 5 năm thực hiện Đề án 457 về “Xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ tuổi, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số (DTTS) các cấp tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020 và những năm tiếp theo” của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Thành ủy Lạng Sơn là đơn vị tiêu biểu trên địa bàn toàn tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả với tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ người DTTS ngày càng tăng về số lượng và chuyển biến tích cực về chất lượng”- ông Trịnh Tiến Duy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy nhận định.

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ thành phố Lạng Sơn có 41 đồng chí, trong đó, nữ có 17 đồng chí, chiếm 41,5%, tăng 11,27% so với nhiệm kỳ 2015 – 2020; dưới 40 tuổi có 10 đồng chí, chiếm 24,3%, tăng 3,3%; DTTS có 19 đồng chí, chiếm 46,4%, tăng 15,84%. Cán bộ quản lý cấp trưởng, phó phòng và tương đương có 23/49 đồng chí là nữ, chiếm 46,9%, tăng 7,9%; dưới 40 tuổi có 19/49 đồng chí, chiếm 38,8%, tăng 38,8%; DTTS có 24/49 đồng chí, chiếm 48,9%, tăng 21,9%.

Cán bộ các công đoàn cơ sở tham gia tập huấn nghiệp vụ công đoàn do Liên đoàn Lao động thành phố Lạng Sơn tổ chức

Cùng với số lượng, chất lượng của cán bộ quản lý cấp thành phố cũng ngày càng được nâng cao với 100% ủy viên BCH Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 – 2025 có trình độ từ đại học trở lên, tăng 7% so với nhiệm kỳ 2015 – 2020; 90,2% ủy viên có trình độ lý luận chính trị cao cấp, tăng 8,8%.

Để có được những chuyển biến tích cực đó, Thành ủy Lạng Sơn đã thực hiện tốt Đề án 457. Ông Hoàng Minh Thắng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy cho biết: Để thực hiện có hiệu quả Đề án 457, BCH, BTV Thành ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, Mặt trận tổ quốc (MTTQ) và các phòng, ban, đoàn thể từ thành phố đến cơ sở nghiêm túc triển khai nội dung Đề án 457 và các văn bản có liên quan. Từ đó, nghiên cứu, xây dựng kế hoạch cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn ở từng cơ quan, đơn vị để tổ chức thực hiện. Đồng thời, tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung một số quy định cụ thể về công tác cán bộ.

Từ năm 2017 đến nay, Thành ủy đã bổ sung, ban hành 3 quy định mới thay thế các quy định hiện hành về công tác cán bộ gồm: Tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo diện BTV Thành ủy quản lý; luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. Các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện tốt các khâu về công tác cán bộ từ tuyển dụng đến sắp xếp, sử dụng, tạo điều kiện cho cán bộ nâng cao trình độ về mọi mặt… Theo đó, từ năm 2016 đến nay, thành phố đã tuyển dụng mới 103 công chức cấp xã; có 127 lượt cán bộ, công chức cấp xã đến công tác tại các phòng, ban ở thành phố; 11.753 lượt cán bộ, công chức, viên chức được tham gia bồi dưỡng lý luận chính trị, kiến thức quản lý Nhà nước, quốc phòng – an ninh và nghiệp vụ chuyên môn.

Bà Hồ Thị Tố Uyên, Chánh Thanh tra thành phố Lạng Sơn cho biết: Phòng hiện có 7 cán bộ, trong đó có 4 cán bộ nữ, 5 cán bộ người DTTS, 3 cán bộ trẻ. Thực hiện Đề án 457, phòng đã quan tâm tạo điều kiện cho cán bộ tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị. Từ đầu năm 2020 đến nay, phòng có 2 cán bộ theo học lớp bồi dưỡng thanh tra viên, 3 cán bộ học lớp văn hóa công sở, 1 đồng chí học lớp lãnh đạo quản lý cấp phòng…

Là một cán bộ trẻ (sinh năm 1990), người dân tộc Nùng, anh Hoàng Quân, Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố Lạng Sơn cho biết: Trong quá trình công tác, tôi được cấp trên và lãnh đạo quan tâm cử tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn; tạo môi trường làm việc thuận lợi để tôi có thể phát huy khả năng, năng lực của mình. Ở mỗi vị trí công tác, tôi không ngừng nghiên cứu, học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu công việc.

Phát huy thành tích đạt được, Thành ủy Lạng Sơn sẽ tiếp tục làm tốt công tác cán bộ bằng cách gắn công tác quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ mới với xây dựng kế hoạch đạo tạo, bồi dưỡng cán bộ phù hợp, sát với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra. Đồng thời, tập trung thực hiện các giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đảm bảo số lượng, chất lượng và thực hiện tốt các chính sách, tạo môi trường làm việc thuận lợi để cán bộ an tâm công tác, tận tâm với công việc.

NGỌC HIẾU