Thứ bảy,  23/01/2021

Nâng cao chất lượng cán bộ hội nông dân các cấp

(LSO) – Xác định việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ hội nông dân (HND) các cấp  có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, có tác động tích cực đối với kết quả công tác hội và phong trào nông dân. Bởi vậy, chúng tôi thường xuyên chú trọng thực hiện các giải pháp nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ này nhằm từng bước xây dựng cán bộ hội có tri thức, năng lực công tác, phẩm chất đạo đức, năng động, trách nhiệm trong công việc. Ông Hoàng Văn Ngôn, Chủ tịch HND tỉnh cho biết.

Theo đó, hằng năm, các cấp HND thường xuyên rà soát, kiện toàn đội ngũ cán bộ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hội. Từ năm 2019 đến nay, HND tỉnh đã phối hợp kiện toàn 1 phó chủ tịch HND tỉnh, 3 chủ tịch HND cấp huyện, 2 phó chủ tịch và 12 ủy viên ban hấp hành, 3 ủy viên ban thường vụ cấp huyện; cấp xã kiện toàn 58 chủ tịch và 48 phó chủ tịch hội, 33 ủy viên ban chấp hành, 24 ủy viên ban thường vụ…

Cán bộ HND cơ sở tham gia Hội thi “Cán bộ nông dân cơ sở giỏi” lần thứ II

Điểm nổi bật là những năm qua, các cấp HND luôn chủ động rà soát, phân loại trình độ của cán bộ hội; đề xuất với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cử cán bộ hội tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật kiến thức mới, kỹ năng công tác hội… Từ đó, xây dựng đội ngũ cán bộ hội có đủ năng lực và từng bước chuẩn hóa cán bộ theo quy định của Đảng, Nhà nước. Trong 2 năm gần đây, HND tỉnh đã cử 42 cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng do Trung ương Hội tổ chức. HND các huyện, thành phố phối hợp mở được 122 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác hội cho gần 6.100 cán bộ hội cấp xã, thôn.

Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch HND huyện Hữu Lũng cho biết: Tôi gắn bó với công tác hội đã 13 năm nay, khi mới nhận công tác tại HND huyện, tôi có bằng cử nhân lâm nghiệp. Trong quá trình công tác, tôi được HND huyện tạo điều kiện cử tham gia học lớp trung cấp lý luận chính trị (năm 2008 – 2009), cao cấp lý luận chính trị (năm 2009 – 2011) và các lớp tập huấn về công tác hội do HND tỉnh, HND huyện tổ chức hằng năm… Nhờ đó, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị của tôi ngày càng được nâng cao. Tôi đã áp dụng hiệu quả kiến thức vào công tác chuyên môn, giải quyết kịp thời công việc được giao.

Bên cạnh đó, các cấp HND thường xuyên tổ chức các hội thi liên quan đến công tác hội để cán bộ có cơ hội học tập kinh nghiệm, nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ tuyên truyền, vận động nông dân tại cơ sở. Ngoài ra, dựa vào kết quả công tác của cán bộ, hằng năm, công tác đánh giá ,bình xét cán bộ đảm bảo khách quan, chính xác và phân loại rõ ở các mức: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ, không hoàn thành nhiệm vụ. Trong vài năm gần đây, tỷ lệ cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt khoảng 80%/năm.

Với những giải pháp thiết thực trên, chất lượng cán bộ HND các cấp từng bước được nâng lên cả về chuyên môn và lý luận chính trị. Theo kết quả tổng hợp của HND tỉnh cho thấy: số cán bộ HND các huyện, thành phố có trình độ đại học chiếm 85,7% (tăng 55,26% so với năm 2015), trên đại học chiếm 11,9% đối với cán bộ HND cấp tỉnh và huyện, xã (trong khi đó năm 2015, chưa có cán bộ HND cấp huyện, xã có trình độ này), số cán bộ có trình độ cao cấp lý luận chính trị chiếm hơn 60% (tăng hơn 10% so với năm 2015), 100% các cán bộ được tập huấn, bồi dưỡng chuẩn về kiến thức, kỹ năng công tác hội theo quy định…

Lãnh đạo HND tỉnh cho biết thêm: Chất lượng cán bộ HND  được nâng lên nên hằng năm đã góp phần giúp HND các cấp hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác hội và phong trào nông dân trên địa bàn toàn tỉnh. Thời gian tới, HND tỉnh tiếp tục khuyến khích HND cấp cơ sở tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, tạo điều kiện cử cán bộ HND tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng để đội ngũ cán bộ hội ngày càng nâng cao hơn nữa về chất lượng.

Theo đánh giá của HND tỉnh, hằng năm, tỷ lệ HND 3 cấp xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ (HTTNV) trở lên luôn đạt cao. Đơn cử năm 2020, 11/11HND cấp huyện xếp loại HTTNV trở lên (đạt 100%), 196/200 HND cấp cơ sở HTTNV trở lên (chiếm 96%), 1.677/1.769 chi HND HTTNV trở lên (chiếm 95%).
LƯƠNG THẢO