Thứ ba,  26/01/2021

Cụm Thi đua các cơ quan đảng tỉnh tổng kết công tác thi đua – khen thưởng năm 2020

LSO-Chiều nay (30/12), Cụm Thi đua các cơ quan đảng tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.


Các đơn vị thành viên ký kết giao ước thi đua năm 2021

Cụm thi đua các cơ quan đảng tỉnh có 9 đơn vị thành viên, do Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ là Cụm trưởng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm Cụm phó.

Xác định công tác thi đua – khen thưởng (TĐKT) là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần tích cực vào việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị cơ quan, các đơn vị trong cụm đã cùng phối hợp và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác TĐKT của cụm, phát động phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2020 và 12 phong trào thi đua chuyên đề, ký giao ước thi đua năm 2020.

Các đơn vị trong cụm cũng đã tổ chức thực hiện tốt các văn bản, hướng dẫn về công tác TĐKT, tích cực, chủ động tổ chức phát động các phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của tỉnh với hình thức phong phú, hiệu quả.

Qua đó, góp phần động viên, khích lệ cán bộ, công chức, người lao động, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, phát huy tính chủ động, sáng tạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.

Trong năm 2020, Cụm thi đua các cơ quan đảng tỉnh đã có hơn 100 lượt tập thể, hơn 500 lượt cá nhân được biểu dương, khen thưởng cấp Nhà nước, cấp tỉnh và cấp cơ quan.

Tại hội nghị, các đơn vị thành viên đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả công tác TĐKT của cụm trong năm 2020; thông báo kết quả chấm điểm các đơn vị trong cụm. Đồng thời thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm thực hiện các phong trào thi đua, bàn giải pháp thực hiện có hiệu quả phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Hội nghị đã bình xét đơn vị tiêu biểu đề nghị UBND tỉnh xét khen thưởng; bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm Cụm trưởng, Báo Lạng Sơn làm Phó trưởng cụm năm 2021; phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2021.

HẢI ĐĂNG