Thứ bảy,  16/01/2021

Tiêu chí xác định dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù

Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định về Tiêu chí xác định các dân tộc còn gặp khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021 – 2025.

Ảnh minh họa

Đối tượng áp dụng là các dân tộc thiểu số sinh sống ổn định thành cộng đồng trên địa bàn các xã khu vực III và các thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định tại Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg ngày 12/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ và đáp ứng các tiêu chí quy định (*).

Dân tộc còn gặp nhiều khó khăn là dân tộc thuộc đối tượng (*) nêu trên và đáp ứng 1 trong các tiêu chí sau:

+ Có tỷ lệ hộ nghèo lớn hơn từ 1,5 lần trở lên so với bình quân chung tỷ lệ hộ nghèo của 53 dân tộc thiểu số.

+ Có tỷ lệ người từ 15 tuổi trở lên không biết đọc, biết viết tiếng phổ thông lớn hơn 1,5 lần so với bình quân chung tỷ lệ người từ 15 tuổi trở lên không biết đọc, biết viết tiếng phổ thông của 53 dân tộc thiểu số.

+ Có tỷ suất chết của trẻ em dưới 1 tuổi lớn hơn 1,5 lần so với bình quân chung tỷ suất chết của trẻ em dưới 1 tuổi của 53 dân tộc thiểu số.

Dân tộc có khó khăn đặc thù là dân tộc thuộc đối tượng quy định (*) nêu trên và có dân số dưới 10.000 người.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 15/2/2020.

Theo Chinhphu