Thứ hai,  25/01/2021

Phòng chống tội phạm ngay từ gia đình

Bộ Công an và Trung ương hội LHPN Việt Nam tiếp tục duy trì và phát huy vai trò của lực lượng Công an cấp xã, cán bộ hội phụ nữ cơ sở trong việc phát hiện và xử lí các tụ điểm tệ nạn xã hội, phòng chống tội phạm ngay từ gia đình.
Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết nghị quyết liên tịch về quản lí, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội giai đoạn 2017-2020.

Ngày 6/1, tại Hà Nội, Bộ Công an và Trung ương hội LHPN Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết triển khai nghị quyết liên tịch số 01 giữa 2 ngành về quản lí, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội giai đoạn 2017-2020.

Theo đánh giá, trong những năm qua, công tác chỉ đạo thực hiện Nghị quyết đã được 2 ngành bám sát; cụ thể hóa bằng nhiều kế hoạch, giải pháp phù hợp với đặc điểm, tình hình từng địa phương.

Cụ thể, Hội LHPN các cấp đã triển khai chủ đề “an toàn cho phụ nữ và trẻ em”; đẩy mạnh tuyên truyền, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội ngay từ gia đình. Đồng thời, phối hợp với lực lượng Công an các cấp tăng cường công tác đấu tranh, phát hiện và xử lí các vụ vi phạm quyền hợp pháp của phụ nữ và trẻ em.

Các địa phương cũng thành lập, nhân rộng các mô hình sáng tạo, hiệu quả như: Mô hình điểm về phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, mô hình địa chỉ tin cậy, mô hình an toàn cho phụ nữ và trẻ em; xây dựng gia đình 5 không 3 sạch…

Trung ương hội LHPN Việt Nam và Bộ Công an cũng nhận định, công tác phối hợp triển khai nghị quyết liên tịch tuy đạt được nhiều kết quả khả quan, nhưng vẫn còn nhiều vấn đề phải quan tâm. Đáng chú ý, tội phạm hiếp dâm, tội phạm liên quan đến bạo lực gia đình vẫn có chiều hướng gia tăng.

Do đó, trong thời gian tới, 2 ngành cũng xác định cần: Duy trì và phát huy vai trò của lực lượng Công an cấp xã, cán bộ hội phụ nữ cơ sở trong việc phát hiện và xử lí các tụ điểm tệ nạn xã hội, phòng chống tội phạm ngay từ gia đình; đẩy mạnh hoạt động tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lí cho phụ nữ và trẻ em.

Mặt khác, các bộ, ngành chủ động rà soát, đề xuất hoàn thiện quy định của pháp luật về phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội liên quan đến phụ nữ và trẻ em…

Theo Chinhphu