Thứ hai,  10/08/2020

Hợp tác thông tin tuyên truyền giữa Thông tấn xã Việt Nam và Bộ Công an

Chiều 21-10, tại Hà Nội, Trung tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an và đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam thay mặt lãnh đạo hai cơ quan ký kết Nghị quyết liên tịch về Chương trình hợp tác thông tin, tuyên truyền nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND).Theo đó, hai bên thường xuyên trao đổi phối hợp thông tin tuyên truyền về các chủ trương, chính sách và giải pháp của Đảng, Nhà nước về bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND; các phương án, kế hoạch và biện pháp tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; biểu dương điển hình tiên tiến, phổ biến, nhân rộng các mô hình trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", "Vì an ninh Tổ quốc" và việc thực hiện "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ"...Phát biểu ý kiến tại...

Chiều 21-10, tại Hà Nội, Trung tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an và đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam thay mặt lãnh đạo hai cơ quan ký kết Nghị quyết liên tịch về Chương trình hợp tác thông tin, tuyên truyền nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND).
Theo đó, hai bên thường xuyên trao đổi phối hợp thông tin tuyên truyền về các chủ trương, chính sách và giải pháp của Đảng, Nhà nước về bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND; các phương án, kế hoạch và biện pháp tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; biểu dương điển hình tiên tiến, phổ biến, nhân rộng các mô hình trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Vì an ninh Tổ quốc” và việc thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh – CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”…
Phát biểu ý kiến tại lễ ký, Bộ trưởng Trần Đại Quang đánh giá cao những kết quả trong việc hợp tác tuyên truyền giữa Bộ Công an và Thông tấn xã Việt Nam thời gian qua. Bộ trưởng mong rằng, thời gian tới, hai bên tiếp tục tăng cường phối hợp thông tin, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền về nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an trong tình hình mới.

Theo Nhandan