Thứ năm,  13/08/2020

Hơn 66 nghìn người đăng ký kiểm tra tiếng Hàn

Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội) cho biết, tổng số lao động tới đăng ký tham gia kỳ kiểm tra tiếng Hàn lần thứ 9 là 66.222 người, tập trung vào một số tỉnh như: Nghệ An Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Bắc Giang, Hà Nội… Trong khi đó, chỉ tiêu mà phía Hàn Quốc phân bổ cho Việt Nam lần này là 15.000 chỉ tiêu.Theo kế hoạch đã thông báo, trong 4 ngày từ 11-14/11/2011 vừa qua, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) đã phối hợp với Sở LĐ-TB&XH các tỉnh, thành trong cả nước và các trường nghề thuộc Bộ Quốc phòng tổ chức cho người lao động có nguyện vọng đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS đăng ký tham gia kỳ kiểm tra tiếng Hàn lần thứ 9 được tổ chức vào ngày 17, 18/12 tới. Kết thúc thời hạn đăng ký, Cục Quản lý lao động ngoài nước cho biết, theo báo cáo của các Sở và các trường nghề thuộc Bộ Quốc phòng, tổng số lao động tới đăng ký tham gia kỳ kiểm tra tiếng Hàn là 66.222...

Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội) cho biết, tổng số lao động tới đăng ký tham gia kỳ kiểm tra tiếng Hàn lần thứ 9 là 66.222 người, tập trung vào một số tỉnh như: Nghệ An Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Bắc Giang, Hà Nội… Trong khi đó, chỉ tiêu mà phía Hàn Quốc phân bổ cho Việt Nam lần này là 15.000 chỉ tiêu.


Theo kế hoạch đã thông báo, trong 4 ngày từ 11-14/11/2011 vừa qua, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) đã phối hợp với Sở LĐ-TB&XH các tỉnh, thành trong cả nước và các trường nghề thuộc Bộ Quốc phòng tổ chức cho người lao động có nguyện vọng đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS đăng ký tham gia kỳ kiểm tra tiếng Hàn lần thứ 9 được tổ chức vào ngày 17, 18/12 tới.

Kết thúc thời hạn đăng ký, Cục Quản lý lao động ngoài nước cho biết, theo báo cáo của các Sở và các trường nghề thuộc Bộ Quốc phòng, tổng số lao động tới đăng ký tham gia kỳ kiểm tra tiếng Hàn là 66.222 người. Trong đó, Nghệ An là tỉnh có số người đăng ký đông nhất với 12.500 người, tiếp đến là Thanh Hóa (7.600 người); Hà Tĩnh (4.975 người); Bắc Giang (3.539 người); Hà Nội (3.455 người); Hải Dương (3.144 người); Quảng Bình (3.009 người)…Như vậy, so với số lượng đơn đăng ký cung cấp cho các đơn vị ban đầu là 51.450 đơn, thực tế phát ra tăng khoảng 15.000 đơn.

Những lao động đăng ký đợt kiểm tra này sẽ tham dự kỳ kiểm tra vào ngày 17, 18/12 tới tại 1 trong 5 địa điểm: Hà Nội, Nam Định, Nghệ An, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh. Địa điểm kiểm tra cụ thể của từng thí sinh sẽ được Trung tâm lao động ngoài nước thông báo bằng văn bản cho các Sở LĐ-TB&XH và Bộ Quốc phòng để thông báo tới từng ứng thí sinh cũng như được đăng trên trang thông tin điện tử của Trung tâm lao động ngoài nước (ttldnnvietnam.gov.vn).

Trong đợt tuyển chọn này, phía Hàn Quốc phân bổ 15.000 chỉ tiêu cho Việt Nam. Trong đó, 11.700 chỉ tiêu đối với ngành sản xuất chế tạo, 1.000 chỉ tiêu ngành xây dựng, 1.000 chỉ tiêu ngành nông nghiệp và 1.300 chỉ tiêu ngành ngư nghiệp. Theo đó, số lượng người được làm hồ sơ dự tuyển gửi sang Hàn Quốc sẽ được lựa chọn theo nguyên tắc lấy điểm từ trên xuống theo từng ngành cho đến khi đủ số lượng trong số những người đạt từ 80-200 điểm trở lên./.

Theo Dangcongsan.vn