Thứ năm,  13/08/2020

Doanh nghiệp còn nợ BHXH sáu nghìn tỷ đồng

Ngày 29-11, tại Hà Nội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức hội thảo đánh giá 5 năm thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội (Luật BHXH) và đề xuất những nội dung cần sửa đổi, bổ sung.Báo cáo đánh giá 5 năm thực hiện Luật BHXH cho thấy, việc triển khai luật vẫn còn một số hạn chế. Do số lượng cán bộ thanh tra ít, việc phối hợp, tổ chức các cuộc thanh tra liên ngành về thực hiện chính sách BHXH ở địa phương còn ít, chưa thường xuyên, chất lượng và hiệu quả từ các cuộc thanh tra, kiểm tra chưa cao, xử lý sau thanh tra, kiểm tra ở một số địa phương chưa được quan tâm đúng mức...Ước tính đến hết năm 2011, số người tham gia BHXH bắt buộc đạt gần 9,8 triệu người và hơn 90 nghìn người tham gia BHXH tự nguyện và hơn 7,2 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Tuy nhiên, số đối tượng tham gia còn chiếm tỷ lệ khá khiêm tốn so với đối tượng thuộc diện tham gia, tỷ lệ tham gia BHXH...
Ngày 29-11, tại Hà Nội, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức hội thảo đánh giá 5 năm thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội (Luật BHXH) và đề xuất những nội dung cần sửa đổi, bổ sung.

Báo cáo đánh giá 5 năm thực hiện Luật BHXH cho thấy, việc triển khai luật vẫn còn một số hạn chế. Do số lượng cán bộ thanh tra ít, việc phối hợp, tổ chức các cuộc thanh tra liên ngành về thực hiện chính sách BHXH ở địa phương còn ít, chưa thường xuyên, chất lượng và hiệu quả từ các cuộc thanh tra, kiểm tra chưa cao, xử lý sau thanh tra, kiểm tra ở một số địa phương chưa được quan tâm đúng mức…

Ước tính đến hết năm 2011, số người tham gia BHXH bắt buộc đạt gần 9,8 triệu người và hơn 90 nghìn người tham gia BHXH tự nguyện và hơn 7,2 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Tuy nhiên, số đối tượng tham gia còn chiếm tỷ lệ khá khiêm tốn so với đối tượng thuộc diện tham gia, tỷ lệ tham gia BHXH bắt buộc mới chỉ chiếm 20% lực lượng lao động, đối tượng tham gia BHXH tự nguyện tăng chậm, các doanh nghiệp nợ BHXH tới 6.000 tỷ đồng…

Theo Nhandan