Thứ sáu,  27/11/2020

180 triệu USD cho dự án "Quản lý thiên tai"

Mục tiêu của dự án nhằm hỗ trợ thực hiện chiến lược phòng chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020 với 5 phần.Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa phê duyệt dự án đầu tư “Quản lý thiên tai” do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ. Tổng mức đầu tư của dự án là khoảng 180 triệu USD; trong đó vốn vay Ngân hàng Thế giới WB: 150 triệu USD, còn lại là vốn đối ứng. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2012 – 2017.Dự án gồm 5 hợp phần, hướng tới việc cải thiện hệ thống dự báo thời tiết và cảnh báo sớm nhằm tăng cường năng lực cho các đơn vị dự báo khí tượng thủy văn trực thuộc Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia (Ảnh minh họa)Mục tiêu của dự án nhằm hỗ trợ thực hiện chiến lược phòng chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020, thông qua việc tăng cường khả năng tự phòng ngừa, ứng phó và phục hồi, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do thiên tai tại một số tỉnh duyên hải miền Trung trong vùng dự án...

Mục tiêu của dự án nhằm hỗ trợ thực hiện chiến lược phòng chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020 với 5 phần.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa phê duyệt dự án đầu tư “Quản lý thiên tai” do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ. Tổng mức đầu tư của dự án là khoảng 180 triệu USD; trong đó vốn vay Ngân hàng Thế giới WB: 150 triệu USD, còn lại là vốn đối ứng. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2012 – 2017.

Dự án gồm 5 hợp phần, hướng tới việc cải thiện hệ thống dự báo thời tiết và cảnh báo sớm nhằm tăng cường năng lực cho các đơn vị dự báo khí tượng thủy văn trực thuộc Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia (Ảnh minh họa)

Mục tiêu của dự án nhằm hỗ trợ thực hiện chiến lược phòng chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020, thông qua việc tăng cường khả năng tự phòng ngừa, ứng phó và phục hồi, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do thiên tai tại một số tỉnh duyên hải miền Trung trong vùng dự án gồm: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Bình Định và Ninh Thuận.

Dự án gồm 5 hợp phần, hướng tới việc cải thiện hệ thống dự báo thời tiết và cảnh báo sớm nhằm tăng cường năng lực cho các đơn vị dự báo khí tượng thủy văn trực thuộc Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia; giúp thu thập, xử lý và phổ biến thông tin tạo điều kiện cho người dân ứng phó kịp thời và hiệu quả hơn đối với thiên tai.

Dự án cũng hỗ trợ phát triển và thử nghiệm mô hình khí tượng thủy văn bền vững; cung cấp thiết bị kỹ thuật và khả năng hoạt động liên mạng lưới quan trắc và giám sát.

Theo VOV